Verlof

Laatste update 25 april 2024 Leestijd: 3 min

08 Ouderschapsverlof

De uitkering die een werknemer via het UWV ontvangt tijdens het deels betaald ouderschapsverlof wordt 70 procent van het maximum dagloon (eerder voorstel was 50 procent). Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 8 maart jl. bekendgemaakt in een voorstel aan de Eerste en Tweede Kamer. Het deels betaald ouderschapsverlof gaat in op 2 augustus van dit jaar. Tot die tijd is ouderschapsverlof nog onbetaald.

Het voornemen om het percentage nog voor de invoering te verhogen, was eerder ook al opgenomen in het coalitieakkoord 2021-2025. Een medewerker die gebruikmaakt van het ouderschapsverlof krijgt sinds 2 augustus 2022 per dag een uitkering van 70 procent van het dagloon met een maximum van 70 procent van het maximum dagloon. Het maximum dagloon is vanaf 1 januari 2024 vastgesteld op € 274,44 bruto per dag en € 5.969 bruto per maand. Aanvragen van de uitkering verloopt via het UWV. 

Deels betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 

Vanaf 2 augustus 2022 hebben medewerkers recht op negen weken deels betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van hun kind (negen maal de arbeidsduur per week). Dit verlof mag flexibel, dus in delen, opgenomen worden. Tijdens deze periode krijgen zij een uitkering via het UWV ter hoogte van 70 procent van hun dagloon (tot 70 procent van het maximum dagloon). De werkgever is niet verplicht om de uitkering aan te vullen tot het daadwerkelijke salaris. 

In totaal hebben medewerkers recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven levensjaren van een kind. Als niet alle negen weken betaald ouderschapsverlof worden opgenomen in het eerste levensjaar, dan kunnen deze weken worden toegevoegd aan de resterende 17 weken ouderschapsverlof. Deze weken zijn onbetaald. 

Geldt het deels betaald ouderschapsverlof ook als kind voor 2 augustus 2022 geboren is? 

Het betaald ouderschapsverlof geldt soms ook voor medewerkers die voor de invoering van de nieuwe wet een kind krijgen (dus vóór 2 augustus 2022). Voorwaarde is dat het kind op het moment dat de wet ingaat, dus op 2 augustus 2022, jonger is dan één jaar. Ook moeten de ouders op dat moment werken, dus werknemer zijn, en moeten zij nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen (26 maal de arbeidsduur per week). Ook in dit geval geldt dat het betaald ouderschapsverlof opgenomen moet worden in het eerste levensjaar van het kind. 

Ouderschapsverlof bij adoptie- of pleegouderschap 

Bij adoptie of pleegzorg heeft de medewerker ook recht op deels betaald ouderschapsverlof in het eerste jaar na opname van het kind in het gezin. Het verlof moet in ieder geval opgenomen worden voor de achtste verjaardag van het kind. 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over het deels betaald ouderschapsverlof of wilt u weten hoe u de uitkering via het UWV aanvraagt? Kijk dan op de website van het UWV naar de veelgestelde vragen of neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring