Eerst cao dan aanpassing WML of andersom?

Laatste update 18 januari 2024 Leestijd: 3 min

Op 1 januari 2024 is de hoogte van het Wettelijke Minimumloon gestegen. Per diezelfde datum is in de cao Carrosseriebedrijf een loonsverhoging van 0,6 procent afgesproken. En in de nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven is er een verhoging van € 185,-- afgesproken. BOVAG Ledenadvies krijgt de vraag in welke volgorde de loonsverhogingen nou moet worden toegepast. De vuistregel is: eerst cao-verhoging dan eventueel WML.

Het WML heeft als doel om een minimum te garanderen. Niet om een extra grote loonsverhoging te creëren. Daarom is de hoofdregel dat eerst de cao-loonsverhoging moet worden toegepast. En alleen als het nieuwe loon nog onder het bedrag van het nieuwe WML zit, moet het bedrag naar het nieuwe WML wordt opgehoogd. 

Cao Tankstations en Wasbedrijven 

In de cao voor Tankstations en Wasbedrijven staat hier een uitzondering op. In deze cao is functiegroep 1 het WML. En is er afgesproken dat de cao-loonsverhoging niet geldt voor functiegroep 1. Dus kolom 1 in de salaristabel, en ook de feitelijke lonen van medewerkers die in functiegroep 1 zitten, volgen alleen de loonsverhoging van het WML. Een medewerker die goed functioneert zit maximaal 1 jaar in functiegroep 1 en stroomt dan door naar functiegroep 2.  

Vanaf functiegroep 2 geldt dat de feitelijke salarissen en de salaristabellen per 1 januari 2024 met € 185,-- stijgen. Die lonen liggen niet onder de grens van het WML. 

De loontabellen per 1 januari 2024 zijn al te vinden in dit bericht over het formele akkoord op de nieuwe cao. Zodra wij de nieuwe cao-tekst hebben, zullen wij deze met u delen. Daarin staan alle loontabellen. 

Cao Carrosseriebedrijf 

De lonen voor medewerkers bij een bedrijf dat valt onder de cao Carrosseriebedrijf stijgen per deze maand met 0,6 procent. Dit is afgesproken in de cao en geldt voor BOVAG Schadeherstelbedrijven, ruitschadeherstelbedrijven, de poetsbedrijven en de BOVAG Dutch Car Restorers. Het percentage van 0,6 procent is al verwerkt in de salaristabellen en salarisgroepen die gelden vanaf 1 januari 2024. 

De stijging van het WML is niet verwerkt in de salaristabel en moet voor medewerkers die op dit moment het wettelijk minimumloon verdienen dus worden berekend. Dat gaat als volgt: 
  1. Bereken de cao-verhoging van 0,6 procent over het wml dat gold vanaf 1 juli 2023. 
  2. Kijk daarna naar wml-bedragen die de vanaf 1 januari 2024 gelden en vergelijk beide bedragen. 
  3. Is het nieuwe wml van 1 januari 2024 hoger dan het oude wml van 1 juli 2023 inclusief de cao-verhoging? Dan geldt voor de medewerker het nieuwe wml-bedrag.  

Vragen?   

Wil je meer weten over het geven van een cao-loonsverhoging of het WML, dan kan je contact opnemen met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring