Bonden formeel akkoord met cao Tankstations en Wasbedrijven

Laatste update 22 december 2023 Leestijd: 5 min

De vakbonden FNV, De Unie, CNV en LBV zijn formeel akkoord met de nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven. Er werd op 1 december 2023 al een principeakkoord bereikt tussen BOVAG, BETA en de vakbonden. De afdelingsbesturen en het Verenigingsbestuur van BOVAG hebben hier ook mee ingestemd. 

De cao kent een looptijd van 15 maanden en loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Hij voorziet in een verhoging van het feitelijke salaris en van de salaristabellen van € 185,-- op 1 januari aanstaande en een verhoging van € 65,- van het feitelijke salaris en de salaristabellen op 1 december 2024.

Werkgevers en werknemers hebben verder ook afgesproken dat de jeugdlonen extra zullen stijgen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de nachtdienst. Deze begint een uurtje eerder, vanaf 23:00 uur en de toeslag wordt 30 procent in plaats van 25 procent. Ook is het generatiepact uitgebreid met een recht om onder bepaalde voorwaarden vanaf 3 jaar voor de aow-leeftijd deel te nemen aan variant 70/85/100. Voor meeruren geldt dat de medewerker de keuze krijgt of deze uren worden uitbetaald of in tijd worden gecompenseerd.

Daarnaast wordt er werk gemaakt van het helpen van medewerkers om financieel fit te blijven en is er een studieafspraak over verzuimaanpak gemaakt. Alle afspraken leest u hier

De nieuwe cao wordt binnenkort aangemeld bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tegelijkertijd wordt het verzoek ingediend om de cao algemeen verbindend te verklaren.   

Nieuwe loontabellen 

Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon is er een berekening nodig om tot het maandloon van een 38-urige werkweek te komen. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal werkbare dagen in een kalenderjaar. Hieronder de loontabellen per maand en per uur.  

Salaristabel per maand per 1 januari 2024

salaristabel-TenW-2024-(1).pngSalaristabellen per uur per 1 januari 2024


Dit is de salaristabel per uur per 1 januari 2024. De bedragen van schaal 1 zijn conform de bedragen van de WML, zoals die gelden per 1 januari 2024.  De uurlonen in de schalen 2 tot en met 5 zijn als volgt berekend: maandloon * 0,6073%.

Functiejarentabel per maand per 1 januari 2024De bedragen in groep 1 functiejaren 0, 1 en 2 zijn conform het bedrag Wet Minimumloon (WML) per 1 januari 2024. Het bedrag voor 2024 is gebaseerd op een fulltime dienstverband van 7,6 uur per dag (38 uur per week) en 262 werkbare dagen. Onafhankelijk van het arbeidspatroon van werknemer is de werkgever met ingang van 1 januari 2024 verplicht om werknemers voor ieder gewerkt uur minimaal het wettelijk minimumuurloon ad € 13,27 te betalen. Een eventueel verschil in het nadeel van de werknemer, dient werkgever aan het einde van het jaar of bij eerdere uitdiensttreding na te betalen. Indien deze bedragen wijzigen gelden de nieuwe wettelijke bedragen. 

Functiejarentabel per uur per 1 januari 2024


Dit is de salaristabel per uur per 1 januari 2024. De bedragen van schaal 1 zijn conform de bedragen van de WML, zoals die gelden per 1 januari 2024. De uurlonen in de schalen 2 tot en met 5 zijn als volgt berekend: maandloon * 0,6073%. 

De volledige tekst van nieuwe cao wordt op dit moment opgesteld. Zodra deze beschikbaar is, delen wij deze met u.   

Vragen? 

Heeft u vragen over de nieuwe cao voor Tankstations en Wasbedrijven?  Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 - 65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring