Vervaltermijn wettelijke vakantie-uren op 1 juli

Laatste update 14 maart 2024 Leestijd: 3 min

Vakantie-uren kennen een wettelijke houdbaarheid. De wettelijke uren van 2023 vervallen op 1 juli van dit jaar, mits je je personeel wijst op het bestaan van deze uren en de gevolgen van de vervaltermijn. Dit betekent dat je hen moet stimuleren tijdig de uren op te nemen. Is dat in jouw bedrijf goed geregeld?

Vakantie zorgt ervoor dat de medewerker even bij kan komen van het werk en echt tot rust kan komen. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt en met een behoorlijke werkdruk is dat belangrijk. De wet kent een houdbaarheid voor vakantiedagen, maar om daar gebruik van te kunnen maken, worden daar wel eisen aan gesteld.

Wettelijk versus bovenwettelijk verlof

De Nederlandse wet schrijft voor dat elke werknemer recht heeft op viermaal de wekelijkse arbeidsduur aan doorbetaalde vakantie. Dit wordt de wettelijke vakantie genoemd. Sinds 2012 staat in de wet dat de wettelijke vakantie zes maanden na het jaar waarin het is opgebouwd, vervalt. Dus de wettelijke uren van 2023 moeten voor 1 juli 2024 zijn opgenomen, anders mogen ze volgens het wetboek doorgestreept worden.

Vaak zijn er in cao’s nog extra vakantie-uren afgesproken. In alle cao’s die voor BOVAG-leden gelden, is dat het geval. Die extra vakantie-uren bovenop de wettelijke vakantiedagen worden bovenwettelijk genoemd. Bovenwettelijke vakantie verjaart na vijf jaar.

Vervaltermijn

Wettelijk verlof kent dus een automatische vervaltermijn. Uit jurisprudentie blijkt dat een werkgever een zorgplicht heeft om personeel goed te informeren over het bestaan van de vervaltermijn en de gevolgen hiervan. Lees daarover onderstaand artikel dat ook in de BOVAGkrant verscheen van februari 2024. Laat je het na om jouw personeel actief te wijzen op het opmaken van wettelijke vakantie-uren? Dan vervallen de niet opgenomen uren helemaal niet. Je moet de medewerker dan alsnog in staat stellen de uren op een later tijdstip op te nemen.

Stappenplan

Zet de volgende stappen om dit netjes te regelen in jouw bedrijf:
  • Informeer de medewerker tijdig over opbouw van vakantierechten en tot wanneer deze geldig zijn.
  • Wijs tijdig op een aankomende vervaltermijn en laat duidelijk weten wat het gevolg is van het niet op tijd opnemen van deze uren. Stimuleer de medewerker vervolgens om deze uren alsnog op te nemen.
  • Zorg ervoor dat personeel daadwerkelijk vakantie kan opnemen.

Vragen?

Wilt je meer weten over de vervaltermijn van wettelijke vakantie? Kijk dan eens in in ons dossier Verlof of neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring