Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit aangepast

Laatste update 14 maart 2024 Leestijd: 2 min

Bedrijven die vallen onder de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM), hebben naast het aantal gereden kilometers nu ook de optie om te rapporteren in liters brandstof. Leden klopten aan bij BOVAG, omdat registratie in kilometers in de praktijk vaak lastig is. Bijvoorbeeld bij wisselende berijders van een auto. BOVAG heeft dit aangekaart bij de overheid, waarna de optie om brandstofliters door te geven, is toegevoegd. Bedrijven met meer dan honderd werknemers moeten vanaf 1 juli 2024 rapporteren over de mobiliteit van hun medewerkers. Dit vloeit voort uit het Klimaatakkoord, met als doel een forse CO2-reductie in 2030. 

Bedrijven moeten vanaf 1 juli 2024 gaan rapporteren over het woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit van de werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). 

Verzoek leden

BOVAG ontving diverse vragen van leden waarom de registratie van werkgebonden personenmobiliteit alleen in kilometers mag worden gedaan en niet in brandstofliters. In sommige gevallen is het lastig voor werkgevers om kilometers bij te houden in hun administratie en is het ook lastig deze te registreren. Bijvoorbeeld bij wisselende berijders. In gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en RVO heeft BOVAG deze signalen aangekaart en gewezen op het feit dat binnen de nieuwe CSRD-regelgeving er wel een mogelijkheid is voor het rapporteren in hoeveelheid liters brandstof die zijn gebruikt óf het aantal gereden kilometers. De berekeningsmethode die wordt gebruikt voor de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit gaat nu uit van dezelfde principes die binnen CSRD gelden. Dit zorgt bovendien voor meer uniformiteit. 

Handreiking WPM

In de aangepaste handreiking voor werkgevers vind je nu: 
  • In bijlage 3 een omzettingstabel waarmee de bijgehouden liters benzine of kilowattuur (kWh) kunnen worden omgerekend in de gevraagde jaarkilometers. 
  • In bijlage 6 vind je de link met de CSRD-rapportageplicht.
Je kunt hier de handreiking van RVO downloaden.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring