Nieuwe loontabellen cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf bekend

Laatste update 20 februari 2024 Leestijd: 15 min

Op het salaris binnen de cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT) zijn er per 1 januari 2024 een aantal wijzigingen van toepassing. In de nieuwe cao is een loonsverhoging van zes procent afgesproken en er zijn aanpassingen gedaan aan de jeugdlonen. Van overheidswege is het wettelijk minimumloon gestegen en is de overstap naar een wettelijk minimumuurloon gemaakt. In de nieuwe loontabellen die nu beschikbaar zijn, zijn al deze wijzigingen verwerkt.

Na het akkoord tussen de vakbonden en BOVAG voor een nieuwe cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf, hebben inmiddels ook de leden van de vakbonden en de Ledenraad van BOVAG ingestemd. Daarmee is de nieuwe cao MvT definitief. In de nieuwe Cao MvT zijn er flink wat wijzigingen op het gebied van de lonen doorgevoerd. Al deze wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe loontabellen vanaf 1 februari 2024 die nu beschikbaar zijn. Voor medewerkers die precies op of rond de bedragen van de (oude) salaristabel verdienen, kan dit een extra aanpassing betekenen.  

Alle andere afspraken kan je hier teruglezen of in het cao-akkoord

Welke wijzigingen in de salarissen zijn er? 

Per 1 januari 2024 is er natuurlijk de loonsverhoging van zes procent. De loonsverhoging is van toepassing op alle feitelijke lonen en de salaristabellen en geldt met terugwerkende kracht. Dit betekent, dat als je deze loonsverhoging nog niet vrijwillig had gegeven, je dat alsnog vanaf 1 januari 2024 moet doen.  

Op diezelfde datum is van overheidswege het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd én is de overstap naar een wettelijk minimumuurloon gemaakt en dat heeft invloed op de schalen in onze loontabel die over het WML gaan. Het kan ook gevolgen hebben voor personeel dat op of rond het WML verdient.   

Om de sector aantrekkelijk te houden voor jongeren geldt er per 1 februari 2024 een nieuwe jeugdlonentabel. De jeugdlonen zijn voortaan een afgeleide van het vakvolwassen salaris bij 21 jaar en 0 functiejaren. De jeugdlonen berekenen we door middel van een vaste staffel. De 16- en 17-jarige medewerkers krijgen 50 procent van dit vakvolwassen salaris, de 18-jarige krijgt hier 65 procent van, de 19-jarige 75 procent en de 20-jarige 90 procent. Op deze manier wordt er beter rekening gehouden met het leertraject en de inzetbaarheid van een medewerker en willen we een aantrekkelijke sector zijn om in te stromen voor jongeren. Let dus op de salarissen van jeugdigen (tot en met 20 jaar). 

Ook verandert de functiejarentabel per 1 februari. Uit onderzoek bleek dat er weinig samenhang meer zat in deze tabel. Soms werd er maar een stapje van een paar euro gemaakt bij het bereiken van een nieuw functiejaar. Dat is aangepast, waardoor medewerkers aan het begin van hun loopbaan grotere salarisstappen maken dan aan het einde van de functiejarentabel. Aan het begin van hun loopbaan maken medewerkers namelijk ook doorgaans grotere stappen in hun ontwikkeling. Daarnaast is voor de salarisgroepen A t/m E gekeken naar de tijd die nodig is om de functie volledig te beheersen en is daar het aantal functiejaren op aangepast. Hou er dus rekening mee dat sommige medewerkers op 1 februari nog een extra loonsverhoging krijgen.
 

Nieuwe salaristabellen 

Na een aantal administratieve handelingen zijn de nieuwe loontabellen nu beschikbaar. Daarin zijn alle wijzigingen op het gebied van de lonen doorgevoerd. Let op: de loonsverhoging van zes procent geldt vanaf 1 januari 2024 en de wijzigingen van de jeugdlonentabel en functiejarentabel gelden vanaf 1 februari 2024. Daarom is er een tabel toegevoegd vanaf 1 januari t/m 31 januari 2024 en een tabel vanaf 1 februari 2024. 

Salaristabel-voor-betaling-per-maand-vanaf-1-november-2023-tot-en-met-31-december-2023.jpg

Deze tabel geldt per 1 november 2023. De leeftijd-bedragen van de tabel Wet Minimumloon (WML) en A (21)0 zijn aangepast aan de bedragen die per 1 juli 2023 gelden volgens de WML. Als deze bedragen wijzigen gelden de nieuwe wettelijke bedragen. Zie voor actuele WML-bedragen de website van de Rijksoverheid

Het uurloon bedraagt 0,607% van het maandsalaris, gebaseerd op een gemiddelde werkweek van 38 uur. 

Salaristabel-voor-betaling-per-maand-vanaf-1-januari-2024-tot-en-met-31-januari-2024.jpg

Deze tabel geldt per 1 januari 2024 en is verhoogd met 6%. Voor salarisgroep A/WML 16 t/m 20 jaar en (21)0 geldt dat het bedrag is gebaseerd op het uurloon uit de Wet minimumloon (WML), de normale arbeidsduur in de sector en de werkbare dagen in het kalenderjaar. In de cao wordt uitgegaan van een normale arbeidsduur van 38 uur per week en 262 werkbare dagen in 2024. 

Let op: Om een vast maandloon te berekenen voor werknemers in de salarisgroep A/WML16 t/m 20 jaar en  21(0) ga je uit van de feitelijk overeengekomen arbeidsduur en het aantal werkbare dagen per jaar.

Voorbeeld:  
38 uur per week = 7,6 uur per dag. 
7,6 uur x 262 werkbare dagen = 1991,2 werkbare uren per jaar
(1991,2/12)* €13,27 (WML-uurloon vanaf 21 jaar) = € 2.201,94
In artikel 23 lid 1 en 2 van de cao staan welke componenten meegeteld moeten worden om de totale arbeidsduur vast te stellen. Zie voor actuele WML- uurlonen en voorbeelden van berekeningen de website van de Rijksoverheid: en mvtcao.nl.

Voor salarisgroepen A t/m D geldt dat een 16 jarige werknemer hetzelfde salaris/uurloon krijgt als een 17 jarige werknemer. 
Salaristabel-voor-betaling-per-maand-vanaf-1-februari-2024-tot-en-met-31-juli-2024.jpgDeze tabel geldt per 1 januari 2024 en is verhoogd met 6%. Voor salarisgroep A/WML 16 t/m 20 jaar en (21)0 geldt dat het bedrag is gebaseerd op het uurloon uit de Wet minimumloon (WML), de normale arbeidsduur in de sector en de werkbare dagen in het kalenderjaar. In de cao wordt uitgegaan van een normale arbeidsduur van 38 uur per week en 262 werkbare dagen in 2024. 

Let op: Om een vast maandloon te berekenen voor werknemers in de salarisgroep A/WML16 t/m 20 jaar en  21(0) ga je uit van de feitelijk overeengekomen arbeidsduur en het aantal werkbare dagen per jaar.

Voorbeeld:  
38 uur per week = 7,6 uur per dag. 
7,6 uur x 262 werkbare dagen = 1991,2 werkbare uren per jaar
(1991,2/12)* €13,27 (WML-uurloon vanaf 21 jaar) = € 2.201,94
In artikel 23 lid 1 en 2 van de cao staan welke componenten meegeteld moeten worden om de totale arbeidsduur vast te stellen. Zie voor actuele WML- uurlonen en voorbeelden van berekeningen de website van de Rijksoverheid en mvtcao.nl.

Voor salarisgroepen A t/m D geldt dat een 16 jarige werknemer hetzelfde salaris/uurloon krijgt als een 17 jarige werknemer. 

Salaristabel-per-uur-vanaf-1-november-2023-tot-en-met-31-december-2023.jpg


Deze tabel geldt per 1 november 2023, waarbij het uurloon 0,607% is van het maandsalaris zoals dat geldt per 1 november 2023. Voor salarisgroep A/WML 16 t/m 20 jaar en (21)0 geldt dat de bedragen zijn aangepast aan uurloon uit de Wet Minimumloon (WML) per 1 juli 2023. Als deze bedragen wijzigen gelden de nieuwe wettelijke bedragen. Zie voor actuele WML-bedragen de website van de Rijksoverheid.

Salaristabel-per-uur-vanaf-1-januari-2024-tot-en-met-31-januari-2024.jpg

Deze tabel geldt per 1 januari 2024, waarbij het uurloon 0,607% is van het maandsalaris zoals dat geldt per 1 januari 2024. Voor salarisgroep A/WML 16 t/m 20 jaar en (21)0 geldt dat de bedragen zijn aangepast aan uurloon uit de Wet Minimumloon (WML) per 1 januari 2024. Bij wijziging van de WML-uurlonen gelden de nieuwe wettelijk vastgestelde uurlonen. Zie voor actuele WML-bedragen de website van de Rijksoverheid en mvtcao.nl
Voor salarisgroepen A t/m D geldt dat een 16 jarige hetzelfde salaris/uurloon krijgt als een 17 jarige werknemer. 

Salaristabel-voor-betaling-per-uur-vanaf-1-februari-2024-tot-en-met-31-juli-2024.jpg

Deze tabel geldt per 1 februari 2024, waarbij het uurloon 0,607% is van het maandsalaris zoals dat geldt per 1 februari 2024. Voor salarisgroep A/WML (21)0 geldt dat het bedrag is gebaseerd op het uurloon uit de Wet Minimumloon (WML) per 1 januari 2024.  Bij wijziging van het WML-uurloon geldt het nieuwe wettelijk vastgestelde uurloon. Zie voor actuele WML-bedragen de website van de Rijksoverheid en mvtcao.nl.   

Voor salarisgroepen A t/m D geldt dat een 16 jarige hetzelfde salaris/uurloon krijgt als een 17 jarige werknemer. 

Salaristabel-per-vier-weken-vanaf-1-november-2023-tot-en-met-31-december-2023.jpg


Deze tabel geldt per 1 november 2023. De leeftijd-bedragen van de tabel Wet Minimumloon (WML) en A 0 functiejaren zijn aangepast aan de bedragen die per 1 juli 2023 gelden volgens de WML. Als deze bedragen wijzigen gelden de nieuwe wettelijke bedragen. Zie voor actuele WML-bedragen de website van de Rijksoverheid en mvtcao.nl.

Salaristabel-voor-betaling-per-vier-weken-vanaf-1-januari-2024-tot-en-met-31-januari-2024.jpg


Deze tabel geldt per 1 januari 2024. Het 4-wekensalaris een afgeleide van het maandsalaris. Voor salarisgroep A/WML 16 t/m 20 jaar en (21)0 geldt dat het bedrag is gebaseerd op het uurloon uit de Wet minimumloon (WML), de normale arbeidsduur in de sector en de werkbare dagen in het kalenderjaar. In de cao wordt uitgegaan van een normale arbeidsduur van 38 uur per week en 262 werkbare dagen in 2024. 

Let op: Om een vast 4-wekensalaris te berekenen voor werknemers in de salarisgroep A/WML 21(0) ga je uit van de feitelijk overeengekomen arbeidsduur en het aantal werkbare dagen per jaar.

Voorbeeld:  
38 uur per week = 7,6 uur per dag. 
7,6 uur x 262 werkbare dagen = 1991,2 werkbare uren per jaar
((1991,2/52)*4)* €13,27 (WML-uurloon) = € 2.032,56
In artikel 23 lid 1 en 2 van de cao staan welke componenten meegeteld moeten worden om de totale arbeidsduur vast te stellen. Zie voor actuele WML-bedragen de website van de Rijksoverheid en mvtcao.nl.

Voor salarisgroepen A t/m D geldt dat een 16 jarige werknemer hetzelfde salaris/uurloon krijgt als een 17 jarige werknemer.

Salaristabel-voor-betaling-per-vier-weken-vanaf-1-februari-2024-tot-en-met-31-juli-2024.jpg

 

Deze tabel geldt per 1 februari 2024. Het 4-wekensalaris een afgeleide van het maandsalaris. Voor salarisgroep A/WML (21)0 geldt dat het bedrag is gebaseerd op het uurloon uit de Wet minimumloon (WML) per 1 januari 2024, de normale arbeidsduur in de sector en de werkbare dagen in het kalenderjaar. In de cao wordt uitgegaan van een normale arbeidsduur van 38 uur per week en 262 werkbare dagen in 2024. 

Let op: Om een vast 4-wekensalaris te berekenen voor werknemers in de salarisgroep A/WML 21(0) ga je uit van de feitelijk overeengekomen arbeidsduur en het aantal werkbare dagen per jaar.

Voorbeeld:  
38 uur per week = 7,6 uur per dag. 
7,6 uur x 262 werkbare dagen = 1991,2 werkbare uren per jaar
((1991,2/(12/13))* €13,27 (WML-uurloon) = € 2.032,56
In artikel 23 lid 1 en 2 van de cao staan welke componenten meegeteld moeten worden om de totale arbeidsduur vast te stellen. Zie voor actuele WML- uurlonen en voorbeelden van berekeningen de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon en www.mvtcao.nl. 

Voor salarisgroepen A t/m D geldt dat een 16 jarige werknemer hetzelfde salaris/uurloon krijgt als een 17 jarige werknemer. 
* Cao-partijen hebben besloten om de jeugdschalen vanaf 1 februari 2024 te verhogen. Dit houdt in dat de bedragen in de salarisgroepen A t/m E voor werknemers in de leeftijdscategorieën 16 jaar t/m 20 jaar voortaan zijn afgeleid van het volwassen maandloon bij 0 functiejaren op basis van de volgende staffel:
16-17 jaar: 50%
18 jaar: 65%
19 jaar: 75% 
20 jaar: 90%  
* Cao-partijen hebben naar aanleiding van het onderzoek naar de modernisering van het loongebouw in systematiek en samenhang besloten in het loongebouw voortaan degressieve groei toe te passen. Dit houdt in dat de groei in functiejaren beter aansluit bij de ontwikkelingsstappen van de werknemer in zijn functie, zodat de salarisgroei groter is in de eerste functiejaren.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe loontabellen of andere vragen over de cao voor Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf? Kom dan op dinsdag 5 maart naar de speciale BOVAG-bijeenkomst hierover in het BOVAGhuis in Bunnik. Hier krijg je onder andere informatie over de nieuwe cao. Meld je direct aan via deze link
 
Uiteraard kan je ook contact opnemen met BOVAG Ledenadvies via 030-65-95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.
 
Lees ook:
Leden vakbonden en Ledenraad BOVAG akkoord met nieuwe cao MvT
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring