Achterbannen formeel akkoord met cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf 

Laatste update 05 februari 2024 Leestijd: 4 min

De leden van de vakbonden zijn formeel akkoord met de nieuwe cao. En ook de Ledenraad van BOVAG heeft ingestemd met het cao-akkoord van 18 januari 2024. Dit goede nieuws delen wij alvast. Er volgen nu nog wat administratieve formaliteiten. De nieuwe cao-teksten en loontabellen zijn bijna klaar en zullen daarna aangemeld worden bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na de ontvangstbevestiging van het ministerie gelden alle cao-artikelen weer voor BOVAG-leden.  

Met het akkoord van de achterbannen van BOVAG en vakbonden komt er een einde aan een bijzonder cao-proces. Het wegstemmen van het eerdere onderhandelingsresultaat door de leden van FNV en CNV was onverwachts. Met nog wat administratieve handelingen te gaan, zal de cao straks weer gelden voor BOVAG-leden. Dat is na de kennisgeving van ontvangst van het ministerie. Er kan vanaf dat moment weer een proeftijd van twee maanden bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst worden afgesproken. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk volgende week, verwachten wij je dat te laten weten net zoals de nieuwe loontabellen en de cao-tekst.  

Salaris 

Er zijn flink wat wijzigingen op het gebied van de lonen doorgevoerd. Voor medewerkers die precies op of rond de bedragen van de (oude) salaristabel verdienen, kan dit een extra aanpassing betekenen.  
  • Natuurlijk is er de loonsverhoging van 6 procent per 1 januari 2024 op alle feitelijke lonen en op de salaristabellen.  
  • Op diezelfde datum is van overheidswege het WML verhoogd én is de overstap naar een wettelijk minimumuurloon gemaakt en dat heeft invloed op de schalen in onze loontabel die over het WML gaan. Het kan ook gevolgen hebben voor personeel dat op of rond het WML verdient.  
  • Per 1 februari is er een nieuwe staffel voor de jeugdlonen. Let dus op de salarissen van jeugdigen (tot en met 20 jaar). 
  • Ook veranderen de loontabellen per 1 februari. Uit onderzoek bleek dat er weinig samenhang meer zat in de loontabellen. Soms werd er maar een stapje van een paar euro gemaakt. Dat is aangepast. Ook komen er in een aantal salarisschalen minder functiejaren, zodat een medewerker sneller naar het einde van de schaal stapt.  

Andere belangrijke wijzigingen 

  • De cao kent een looptijd van 15 maanden en duurt tot en met 31 januari 2025.  
  • Per 1 december 2023 is de wachtdag bij een tweede ziekmelding afgeschaft. Dat betekent dat er geen vakantiedag meer mag worden ingehouden bij een tweede ziekmelding in een kalenderjaar.  
  • Vanaf 2024 verplicht de cao om verkopers die op een feestdag werken ter compensatie een doorbetaalde vrije dag te geven. Die vrije dag wordt in overleg binnen 2 maanden opgenomen. Tot en met 2023 schreef onze minimum-cao niets voor.  
  • Bij het overlijden van een partner of inwonend (pleeg)kind krijgt een medewerker nu vrij tot en met de dag van de uitvaart (met een maximum van 6 dagen).  

Lees alle afspraken terug in het cao-akkoord 

Cao-bijeenkomst 

Wil je meer informatie over de nieuwe cao? Kom dan 5 maart naar de speciale BOVAG-bijeenkomst hierover in het BOVAG-huis in Bunnik. Hier krijg je onder andere informatie over de nieuwe cao. Meld je direct aan:

Aanmelden voor cao-bijeenkomst 5 maart 2024

Vragen? 

Heb je vragen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via (030) 659 53 00 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring