Hoe zit het nu met het werken met zzp’ers? 

Laatste update 15 april 2024 Leestijd: 4 min

BOVAG krijgt regelmatig vragen over het werken met zzp’ers. De regels voor het werken met zzp’ers zijn niet in alle gevallen duidelijk. En hoe staat het met de ontwikkelingen in wetgeving?

Het aantal zzp’ers in Nederland groeit snel. Die ontwikkeling geldt ook voor BOVAG-leden. Toch kan niet iedere medewerker als zzp'er worden aangemerkt of worden ingezet. Een zzp’er heeft doorgaans meerdere opdrachtgevers om te voorkomen dat er een arbeidsrelatie is.  

Gezagsverhouding 

Daarnaast mag er geen gezagsverhouding zijn. Dat wil zeggen dat de werkgever niet tot in detail kan/mag aangeven welke werkzaamheden er verricht moeten worden. De gezagsverhouding bepaalt grotendeels of de zzp’er in een dienstbetrekking werkt of niet. Omdat er bij opdrachtgevers veel onduidelijkheid bestond over de vraag of een zzp’er onder gezag werkt, is het gezagscriterium verduidelijkt in het Handboek Loonheffingen 2023. Op pagina 501 staan de relevante elementen bij de beoordeling van deze gezagsverhouding (het Handboek Loonheffingen 2024 is nog niet gepubliceerd).

Modelovereenkomst? 

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de zzp'er (de opdrachtnemer) samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie. In goed overleg dienen zij samen te bepalen hoe de arbeidsrelatie wordt ingevuld: als dienstbetrekking (loondienst) of niet. In dat laatste geval kan het verstandig zijn een modelovereenkomst te gebruiken. Via het stappenplan modelovereenkomst kan worden bepaald of een modelovereenkomst nodig is. Dit is geen verplichting, maar wel een goede manier om de gemaakte afspraken duidelijk vast te leggen. 

Meer informatie vind je bij de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel of via deze Checklist.

Wetgeving in ontwikkeling: wat gaat er veranderen? 

Al eerder schreef BOVAG over de Kamerbrief met wijzigingen voor zzp’ers. Het Wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden bevat maatregelen die er voor moeten zorgen dat er meer duidelijkheid komt over de vraag wanneer iemand werknemer is of wanneer deze als zelfstandige werkt. Ook moet deze nieuwe wet zorgen voor een gelijker speelveld tussen zelfstandigen en medewerkers in loondienst. Verder verbetert de handhaving op schijnzelfstandigheid. Op dit laatste punt wil de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 ook strenger gaan handhaven. 

Op de inmiddels gesloten internetconsultatie zijn meer dan 1.100 (!) reacties opgekomen. Dit geeft aan dat het onderwerp leeft. Gelet op de vele (negatieve) reacties op het wetsvoorstel is het niet ondenkbaar dat deze de nodige aanpassingen zal ondergaan. Desondanks verwacht minister Van Gennip dat het wetsvoorstel in het tweede kwartaal van 2024 aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Het wetsvoorstel zou dan per 1 juli 2025 in werking moeten treden.   

Uiteraard houdt BOVAG de ontwikkelingen in de gaten. Zodra de wetsvoorstellen concreet worden, informeren wij je hierover.   

Meer informatie en vragen  

Heb je vragen over het werken met een zzp’er? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring