Geen verbod, wél extra stimulering e-scooter

Laatste update 19 april 2024 Leestijd: 3 min

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd dat er dit jaar en volgend jaar vier miljoen euro wordt geïnvesteerd in de verdere elektrificatie van brom- en snorfietsen. Via een campagne en mogelijk in de vorm van subsidie. Diverse gemeenten zijn al actief bezig met het stimuleren van de aanschaf en het gebruik van e-scooters, en deze nieuwe investering vanuit de overheid zal dit verder ondersteunen. 

Momenteel is bijna de helft van de nieuwe brom- en snorfietsen in Nederland elektrisch, maar om de klimaatdoelstellingen te halen, moet de elektrificatie volgens de overheid versneld worden. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 1 januari 2025 alle nieuw verkochte snorfietsen emissieloos moeten zijn, en voor bromfietsen wordt gestreefd naar zero-emissie in 2030. Daarom neemt de overheid extra maatregelen om deze doelen te bereiken.

Eerder werd overwogen om een verkoopverbod in te stellen voor snor- en bromfietsen met een fossiele verbrandingsmotor, maar het ministerie maakt nu bekend dat dit definitief van de baan is. De scooter is voor veel consumenten een belangrijk vervoersmiddel in hun dagelijks leven, en BOVAG is blij dat er met dit pakket aandacht wordt besteed aan deze groep weggebruikers.

Consumentencampagne

Een deel van het beschikbare budget wordt besteed aan een consumentencampagne die in juni dit jaar van start gaat en twee jaar duurt. Deze campagne loopt voornamelijk online, met name tijdens het verkoopseizoen van brom- en snorfietsen. BOVAG is betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze campagne, die deel uitmaakt van de bredere "Zet ook de knop om"-campagne van de overheid.

Zelf aanhaken 

Om consumenten zelf te laten ervaren hoe het is om op een elektrische brom- of snorfiets te rijden, wordt een speciale campagnewebsite opgezet door het ministerie. Hier kunnen consumenten meer achtergrondinformatie vinden over elektrische brom- en snorfietsen en kunnen ze terecht voor een proefrit. Dealers die proefritten aanbieden kunnen zich aanmelden via gt@bovag.nl om vermeld te worden op deze website.

Subsidieregeling

Verder kijkt het ministerie naar een subsidieregeling waar gemeenten zich voor kunnen aanmelden. Doorgaan van deze subsidieregeling is overigens nog niet zeker, evenmin als de exacte inhoud en een eventuele startdatum. Maar het lijkt er op dat de regeling via gemeenten een extra financiële stimulans kan bieden aan minima die geïnteresseerd zijn in de aanschaf van een e-snor- of bromfiets. BOVAG houdt de ontwikkelingen rondom deze regeling nauwlettend in de gaten en zal waar nodig input leveren.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring