BOVAG Ondernemersmonitor: regeldruk steeds groter probleem

Laatste update 15 september 2023 Leestijd: 2 min

Het percentage BOVAG-ondernemers dat aangeeft last te hebben van onnodige of onwerkbare regels vanuit de overheid is sinds april zowat verdubbeld van 23 naar 41 procent. Dat blijkt uit de BOVAG Ondernemersmonitor van september 2023. 

'Hoge energiekosten' is, net als vorige keer, het meest genoemde probleem waar BOVAG-ondernemers mee worstelen. Maar liefst 46 procent heeft daar last van (was in april nog 41 procent). De top 3 van ondernemersproblemen wordt gecompleteerd door: 'Oplopende personeelskosten' (door 46 procent genoemd) en 'Tekort personeel/oplopende vacatures' (45 procent). 

Arbo, ziekte en verlof 

Dubbel zo veel ondernemers dan voorheen geven aan last te hebben van regeldruk. Doorvraag leert dat die groep vooral aanloopt tegen regels rond arbo en arbeidstijden, verlof en ziekte/arbeidsongeschiktheid. En op het gebied van bedrijfsvoering worden regels rond witwassen (WWFT), AVG en RDW-zaken het meest genoemd. Met name via VNO-NCW en MKB Nederland zal BOVAG de komende tijd extra werk maken van het bestrijden van onnodige regeldruk. In de inbreng van BOVAG voor de verkiezingsprogramma's stond bijvoorbeeld ook: "Toets bij nieuwe regels of een ondernemer deze kan toepassen zonder tussenkomst van dure adviseurs. Schaf bij iedere nieuwe regel minstens één bestaande regel af." 

Rem op verduurzaming 

Ook het percentage ondernemers dat het lastig vindt mee te gaan in de verduurzamingstrend is sinds april meer dan verdubbeld: van 10 naar 22 procent. Dat zien we ook terug in de tabel, waarin aangegeven is welke veranderingen ondernemers van plan zijn door te voeren aan de bedrijfsvoering. Weliswaar staat 'Verduurzamen van het bedrijf' nog steeds op positie 1 als meest genoemde ingreep, maar het percentage is wel gedaald van 51 naar 48 procent! Een negatieve ontwikkeling, die aantoont dat het ondernemers veel makkelijker moet worden gemaakt om te verduurzamen. Regels en obstakels dreigen een onnodige rem te zetten op verduurzaming van de branche. Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring