De acht ideeën van BOVAG voor de verkiezingsprogramma's

Laatste update 16 augustus 2023 Leestijd: 2 min

BOVAG deelt deze week zijn ideeën voor verkiezingsprogramma's met alle politieke partijen.

Met nieuwe verkiezingen in aantocht, maken politieke partijen momenteel werk van hun verkiezingsprogramma's. BOVAG legt in zijn inbreng op die programma's de nadruk op een haalbare en betaalbare transitie naar duurzame mobiliteit. Mobiliteit is immers van groot belang voor samenleving en economie.

Mobiliteitsalliantie

Ook de Mobiliteitsalliantie, waar behalve BOVAG in totaal zo'n 25 organisaties bij aangesloten zijn, stelt dat de overheid vooral moet investeren in verduurzaming van mobiliteit. Ook vindt de alliantie dat kwalitatief hoogwaardige infrastructuur nodig is, die meegroeit met de vraag, om de bevolkingsgroei en economische groei te faciliteren.

Gevaar brengen

BOVAG roept politieke partijen op om -bij alle verduurzamingsplannen- mobiliteit bereikbaar en betaalbaar te houden, omdat anders het maatschappelijke draagvlak onder de noodzakelijke verduurzaming in gevaar zou kunnen komen. Daarnaast vraagt BOVAG aandacht voor verkeersveiligheid, data en ondernemersbelangen.

De acht ideeën van BOVAG

  1. Zorg dat de emissieloze auto een aantrekkelijk alternatief blijft of wordt;
  2. Ondersteun de transitie naar duurzame stadslogistiek en zwaar transport;
  3. 'Betalen naar gebruik' als langetermijnoplossing om het belasten van mobiliteit en het sturen op duurzame mobiliteit fundamenteel anders, eerlijk en toekomstbestendig in te richten;
  4. Vergroot de verkeersveiligheid;
  5. Investeer in fietsveiligheid;
  6. Innovatieve mobiltieitsvormen zijn een deel van de oplossing voor de leefbaarheid van de steden;
  7. Automobilisten moeten eigenaar zijn van hun eigen voertuigdata en zelf kunnen beslissen met wie ze hun data delen;
  8. Ondernemers moeten kunnen rekenen op een toekomstbestendig en meerjarig overheidsbeleid.
De complete inbreng van BOVAG staat hier.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring