Omgevingswet vanaf 1 januari 2024: moet u actie ondernemen?

Laatste update 13 oktober 2023 Leestijd: 3 min

Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Voorheen had u als ondernemer met verschillende wetten en loketten te maken. Dit alles is nu gebundeld in één Omgevingswet. U krijgt met deze wet te maken als u bijvoorbeeld plannen heeft om uw pand te verbouwen, een evenement wilt organiseren, of als een bedrijf in uw buurt het bedrijfspand wil vergroten. Het goede nieuws is dat als u op dit moment niets verandert, u ook geen actie hoeft te ondernemen. De vergunning die uw gemeente, het waterschap of de provincie u heeft verleend, blijft ook onder de nieuwe Omgevingswet geldig.

Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen: uw gemeente, waterschappen, provincies en Rijk. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en treedt op 1 januari 2024 in werking.

Meestal geen actie nodig

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd. Wel kan het raadzaam zijn om voor 1 januari 2024 een aantal zaken te regelen:

1. Voorkom onnodige milieuleges

  • Met de komst van de Omgevingswet keren de milieuleges terug. Gemeenten kunnen straks voor MBA's (milieubelastende activiteiten) leges gaan heffen. 
  • Als u een milieubelastende activiteit ontplooit die nog niet eerder is gemeld (en die mogelijk vergunningplichtig is), dan is het raadzaam dit nu al te regelen / formaliseren. Dan voorkomt u in ieder geval de milieuleges die weer terugkomen met de komst van de Omgevingswet. 
  • De check of u vergunningplichtig bent of meldingplichtig kunt u doen met de AIM-module: het huidige loket voor het bedrijfsleven. Daar kunt u kiezen voor het profiel Automotive en/of Tankstations. Vervolgens kiest u bij bedrijfsprofiel de relevantie activiteiten (die nog niet bekend zijn bij de gemeente) of de toekomstige activiteiten. Aan het eind kunt u de regels downloaden als pdf- of excel-bestand.

2. Documenteer afspraken

Documenteer huidige afspraken, uitzonderingsituaties en vrijstellingen. Vraag eventueel  om schriftelijke bevestiging / uittreksel als u deze niet digitaal of op schrift heeft zodat later – wanneer de systemen worden geïntegreerd – er niets zoek raakt en eerdere afspraken niet meer zijn op te halen. 

3. Dien lopende aanvragen in

Ondernemers met ontwikkelplannen vragen zich mogelijk af of de beoogde plannen nu moeten worden doorgezet of pas na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als de ontwikkeling past binnen het huidige bestemmingsplan, is het advies om de aanvraag in te dienen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Meer weten over de wijzigingen rondom de Omgevingswet? Kijk dan op mijn.bovag.nl/omgevingswet

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring