Omgevingswet

Laatste update 13 oktober 2023 Leestijd: 5 min

01 Vanaf 2024 één loket voor uw vergunningen

Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Voorheen had u als ondernemer met verschillende wetten en loketten te maken. Dit alles is nu gebundeld in één Omgevingswet. U krijgt met deze wet te maken als u bijvoorbeeld plannen heeft om uw pand te verbouwen, een evenement wilt organiseren, of als een bedrijf in uw buurt het bedrijfspand wil vergroten. Het goede nieuws is dat als u op dit moment niets verandert, u ook geen actie hoeft te ondernemen. De vergunning die uw gemeente, het waterschap of de provincie u heeft verleend, blijft ook onder de nieuwe Omgevingswet geldig.

Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen: uw gemeente, waterschappen, provincies en Rijk. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en treedt op 1 januari 2024 in werking.

Meestal geen actie nodig

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd. Wel kan het raadzaam zijn om voor 1 januari 2024 een aantal zaken te regelen:

1. Voorkom onnodige milieuleges

 • Met de komst van de Omgevingswet keren de milieuleges terug. Gemeenten kunnen straks voor MBA's (milieubelastende activiteiten) leges gaan heffen. 
 • Als u een milieubelastende activiteit ontplooit die nog niet eerder is gemeld (en die mogelijk vergunningplichtig is), dan is het raadzaam dit nu al te regelen/formaliseren. Dan voorkomt u in ieder geval de milieuleges die weer terugkomen met de komst van de Omgevingswet. 
 • De check of u vergunningplichtig bent of meldingplichtig kunt u doen met de AIM-module: het huidige loket voor het bedrijfsleven. Daar kunt u kiezen voor het profiel Automotive en/of Tankstations. Vervolgens kiest u bij bedrijfsprofiel de relevantie activiteiten (die nog niet bekend zijn bij de gemeente) of de toekomstige activiteiten. Aan het eind kunt u de regels downloaden als pdf- of excel-bestand.

2. Documenteer afspraken

Documenteer huidige afspraken, uitzonderingsituaties en vrijstellingen. Vraag eventueel  om schriftelijke bevestiging / uittreksel als u deze niet digitaal of op schrift heeft zodat later – wanneer de systemen worden geïntegreerd – er niets zoek raakt en eerdere afspraken niet meer zijn op te halen. 

3. Dien lopende aanvragen in

Ondernemers met ontwikkelplannen vragen zich mogelijk af of de beoogde plannen nu moeten worden doorgezet of pas na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als de ontwikkeling past binnen het huidige bestemmingsplan, is het advies om de aanvraag in te dienen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:
 • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
 • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Het Omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Tot 1 januari 2024 kunt u dat nog doen in het oude Omgevingsloket Online (OLO). Vanaf 1 januari 2024 kunt u de melding doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket. Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?
 • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
 • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
 • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
 • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
 • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
 • Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring