Inhouding vakantiedag bij tweede ziekmelding vanaf 1 december niet mogelijk in nieuwe cao MvT

Laatste update 13 november 2023 Leestijd: 2 min

Op 30 oktober jl. hebben Vakbonden en BOVAG een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT). Het onderhandelingsresultaat zal door de vakbonden worden voorgelegd aan de achterban. Bij BOVAG velt de ledenraad er een definitief oordeel over. Daarop vooruitlopend informeert BOVAG u over de inhouding vakantiedag bij tweede ziekmelding.

Het huidige artikel 83 cao MvT bepaalt dat wanneer een medewerker zich voor de tweede keer ziekmeldt in een kalenderjaar er een bovenwettelijke vakantiedag mag worden afgeschreven (met een maximum van 8 bovenwettelijke vakantie-uren).  

In het onderhandelingsresultaat hebben de cao-partijen echter afgesproken dat het per 1 december 2023 niet meer mogelijk is om een vakantiedag in te houden.  

Heeft u voor 1 december 2023 een medewerker die voor de tweede keer ziek is geweest en wilt u nog gebruikmaken van de wachtdag bij ziekte? Doe dit dan voor 30 november aanstaande. 

BOVAG verwacht begin december meer duidelijkheid te hebben over een definitief akkoord voor een nieuwe cao. Voor BOVAG-leden gaat de cao met terugwerkende kracht in, per 1 november 2023, wanneer deze wordt aangemeld bij het ministerie. Daarom is het belangrijk nu al rekening te houden met de inhouding van de vakantiedag bij een tweede ziekmelding. 

Meer informatie en vragen? 

Meer informatie over het onderhandelingsresultaat vindt u hier. Uiteraard houdt BOVAG u op de hoogte van de voortgang en melden wij het ook als de cao MvT algemeen verbindend is verklaard.  

Heeft u vragen over de inhouding van de vakantiedag bij een tweede ziekmelding? Of wilt u meer informatie over de nieuwe cao? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring