Vervaltermijn wettelijke vakantie-uren op 1 juli

Laatste update 12 mei 2023 Leestijd: 3 min

Vakantie-uren kennen een wettelijke houdbaarheid. Om de wettelijke uren van 2022 echt weg te mogen strepen op 1 juli van dit jaar, moet u uw personeel wijzen op het bestaan en de gevolgen van de vervaltermijn. Dit betekent dat u hen moet stimuleren tijdig de uren op te nemen. Heeft u dit goed geregeld?

Vakantie zorgt ervoor dat de medewerker even bij kan komen van het werk en echt tot rust kan komen. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt en met een behoorlijke werkdruk is dat belangrijk. De wet kent een houdbaarheid voor vakantiedagen, maar om daar gebruik van te kunnen maken, worden daar wel eisen aan gesteld

Wettelijk vs bovenwettelijk verlof

De Nederlandse wet schrijft voor dat elke werknemer recht heeft op viermaal de wekelijkse arbeidsduur aan doorbetaalde vakantie. Dit wordt de wettelijke vakantie genoemd. Sinds 2012 staat in de wet dat de wettelijke vakantie zes maanden na het jaar waarin het is opgebouwd, vervalt. Dus de wettelijke uren van 2022 moeten voor 1 juli 2023 zijn opgenomen, anders mogen ze volgens het wetboek doorgestreept worden.


Vaak zijn er in cao’s nog extra vakantie-uren afgesproken. In alle cao’s die voor BOVAG-leden gelden, is dat het geval. Die extra vakantie-uren bovenop de wettelijke vakantiedagen worden bovenwettelijk genoemd. Bovenwettelijke vakantie verjaart na vijf jaar.

Vervaltermijn

Wettelijk verlof kent dus een automatische vervaltermijn. Uit jurisprudentie blijkt dat een werkgever een zorgplicht heeft om personeel goed te informeren over het bestaan van de vervaltermijn en de gevolgen hiervan. Laat u dit na? Dan vervallen de niet opgenomen uren helemaal niet. U moet de medewerker dan alsnog in staat stellen de uren op een later tijdstip op te nemen.

Stappenplan

Wilt u gebruik maken van het doorstrepen van niet opgenomen wettelijk verlof. Dan moet u de volgende stappen toepassen.

  • Informeer uw medewerker tijdig over opbouw van vakantierechten en tot wanneer deze geldig zijn.
  • Wijs tijdig op een aankomende vervaltermijn en laat duidelijk weten wat het gevolg is van het niet op tijd opnemen van deze uren. Stimuleer uw medewerker vervolgens om deze uren alsnog op te nemen.
  • Zorg ervoor dat personeel daadwerkelijk vakantie kan opnemen.

Vragen?

Wilt u meer weten over de vervaltermijn van wettelijke vakantie? Kijk dan eens in in ons dossier Verlof of neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring