Leer uw nieuwe medewerker kennen, spreek een proeftijd af

Laatste update 22 mei 2023 Leestijd: 5 min

Net zoals een klant een proefrit wil maken om het voertuig te leren kennen, wilt u een nieuwe medewerker leren kennen. Spreek daarom een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst af. Tijdens deze proeftijd mogen u en uw medewerker de arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen. Maar hoelang is de proeftijd maximaal? En kan een proeftijd worden afgesproken in alle, opvolgende arbeidsovereenkomsten die de medewerker aangeboden krijgt? Nee, zo oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland in een recente uitspraak.

Wat is de proeftijd? En wat is de maximale termijn? 


De proeftijd is een kennismakingsperiode voor u en de nieuwe medewerker. U leert de medewerker kennen en de omgekeerd leert de medewerker het bedrijf en de werkzaamheden kennen.  

Wilt u met de medewerker een proeftijd afspreken? Dan moet dit afgesproken zijn in de arbeidsovereenkomst. Staat daar geen proeftijdbeding in? Dan is die dus niet van toepassing. Ook moet de arbeidsovereenkomst worden aangegaan voor een periode zes maanden of langer. Bij een arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden kan geen proeftijd worden afgesproken. 

Voor alle bedrijven die lid zijn van BOVAG is in de verschillende cao’s (Cao MvT, Cao Carrosseriebedrijf en Cao Tank & Was) bepaald dat een proeftijd van twee maanden afgesproken kan worden. Dat is een verdubbeling van de wettelijke proeftijd van één maand. Benut deze periode dus goed.

Ontslag in de proeftijd 

Nadert de proeftijdperiode zijn einde en zijn er twijfels over de samenwerking? Dan kan de proeftijd niet verlengd worden. Ook niet als de medewerker hiermee instemt of ziek wordt. Er moet dus tijdens de proeftijdperiode een keuze worden gemaakt over de voortzetting.  

Als u besluit de samenwerking te beëindigen, dan kunt u tijdens de proeftijd op ieder moment opzeggen. Er geldt dan geen opzegtermijn. Daarnaast zijn de andere voorwaarden voor een ontslag niet van toepassing. U hoeft dus geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV of de Kantonrechter. Ontslag in de proeftijd is bovendien mogelijk als de medewerker ziek wordt.  

Ook de medewerker kan tijdens de proeftijd ontslag nemen, zonder dat hij zich hoeft te houden aan de opzegtermijn. De medewerker heeft geen recht op een WW-uitkering als hij zelf ontslag neemt.  

Kan de proeftijd in iedere, opvolgende arbeidsovereenkomst? 

Nee, dat is niet mogelijk. De proeftijd is bedoeld als kennismakingsperiode. Als u het tijdelijke contract van een medewerker verlengd, dan kan er in de opvolgende arbeidsovereenkomst niet opnieuw een proeftijd worden afgesproken. U kent de medewerker tenslotte al. 

Op deze regel geldt één uitzondering: als de medewerker een volledig nieuwe functie gaat uitoefenen met andere vaardigheden of verantwoordelijkheden, dan mag er wel een proeftijd worden afgesproken. 

Heeft u een BBL-leerling in dienst? Dan kan er in de eerste (leer-)arbeidsovereenkomst van de leerling een proeftijd worden afgesproken. Blijft de medewerker bij u in dienst, en krijgt hij na een leer-arbeidsovereenkomst een reguliere arbeidsovereenkomst? Dan mag er niet opnieuw een proeftijd afgesproken worden. Dit is bevestigd in een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. Wat was er aan de hand?  

Bij het bedrijf was een medewerker in dienst gekomen als leerling-monteur. Na twee leer-arbeidsovereenkomsten kwam hij in dienst als ‘Monteur Onderhoud en Service’. De medewerker kreeg een bedrijfsauto aangeboden, en volgens de werkgever heeft hij hier schade aan veroorzaakt.  

In het gesprek daarover is de medewerker boos weggelopen en is hij niet teruggekomen. Evenmin bood hij zijn excuses aan. Daarop besloot de werkgever het dienstverband van de medewerker te beëindigen, door zich te beroepen op de mogelijkheid van opzegging binnen de proeftijd. Volgens de medewerker was de afgesproken proeftijd nietig en kon de werkgever het dienstverband niet op grond van dat beding opzeggen. 

De rechter gaf de medewerker gelijk. Er was sprake van opvolgende arbeidsovereenkomsten en de laatste arbeidsovereenkomst verlangde geen duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer.  Daarom is het proeftijdbeding in de tweede arbeidsovereenkomst nietig. De opzegging die is gedaan met een beroep op dat beding, is dan ook niet rechtsgeldig. De werkgever was daarom een transitievergoeding verschuldigd.

Meer informatie of vragen? 

Naast het proeftijdbeding zijn er ook andere afspraken die u kunt vastleggen in de arbeidsovereenkomst. Neem een kijkje in het dossier Mijn BOVAG - Aannemen nieuwe medewerker voor meer informatie.  

Heeft u vragen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring