Opleiding voor di-isocyanaten bijna verplicht

Laatste update 30 juni 2023 Leestijd: 4 min

Elke medewerker die met di-isocyanaten (zit in onder andere in coatings en lakken) werkt, moet vanaf 24 augustus 2023 hier een speciale opleiding voor hebben gevolgd. Dat bepalen nieuwe Europese regels. Wordt in uw bedrijf gewerkt met di-isocyanaten en hebben u of uw medewerkers nog geen opleiding gevolgd? Doe dit dan zo snel mogelijk. Zonder de gevolgde opleiding, mag er namelijk na deze datum niet meer met de stof worden gewerkt.

Wat zijn di-isocyanaten en waarom moet een opleiding gevolgd worden? 

Di-isocyanaten zijn stoffen die onder andere gebruikt worden in lijmen, coatings en lakken en pur-isolatieschuim. Wanneer een medewerker hier mee in contact komt, bijvoorbeeld via inademing of huidcontact, dan kan de medewerker allergisch worden (en zelfs beroepsastma krijgen). Bij iedere aanraking met de stof zal de medewerker last krijgen. Dit kan direct maar ook pas na jarenlang, probleemloos gebruik.


Voor het gebruik van di-isocyanaten geldt vanaf 24 augustus 2023 de zogeheten REACH-restrictie. Het doel van de restrictie is om mens en milieu beter te beschermen tegen onaanvaardbare risico’s van een chemische stof. Deze restrictie bepaalt dat een stof niet gebruikt mag worden, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden die in de wet staan. De restrictie geldt voor producten met meer dan 0,1 procent di-isocyanaten en geldt voor iedereen die hier beroepsmatig mee werkt (dus ook voor ZZP’ers). De leverancier van de stof is verplicht duidelijk te maken op het etiket of op de verpakking.

Verplichte opleiding 

Worden in uw bedrijf stoffen met di-isocyanaten gebruikt, bijvoorbeeld voor het spuiten van auto’s? Dan is het vanaf 24 augustus verplicht dat iedere werknemer die met de stof werkt, hier een speciale opleiding voor heeft gevolgd. De leverancier is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van opleidingsmateriaal. Het lesmateriaal moet beschikbaar zijn in het Nederlands. De opleiding moet elke vijf jaar worden herhaald.

De Europese vereniging di-isocyanaat-producenten heeft een opleidingssysteem opgezet, zie daarvoor: https://www.safeusediisocyanates.eu/nl/ of kijk op verplichte opleiding voor werken met di-isocyanaten voor meer informatie over de (online-)opleiding en de voorwaarden. 

Hoe zijn de trainingen gegaan? 

Om ervoor te zorgen dat de (online-)opleidingen toegankelijk zijn en inhoudelijk zo goed mogelijk gevolgd kunnen worden door BOVAG-leden, horen wij graag uw ervaringen. Bent u bijvoorbeeld ergens tegen aangelopen of bent u juist positief over het aanbod aan beschikbare opleidingen? Laat het ons weten via werkgeverszaken@bovag.nl. Uw feedback levert ons waardevolle informatie over de opleidingen op. 

Meer informatie?  

Op de site van de Rijkoverheid en op de site van het RIVM staat meer informatie over de REACH-restrictie en de verplichte opleiding. Uiteraard kunt u ook zelf de leverancier benaderen voor meer informatie. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring