Verplichte opleiding voor werken met di-isocyanaten 

Laatste update 11 april 2023 Leestijd: 4 min

Als u of uw medewerkers werken met di-isocyanaten, gelden er vanaf 24 augustus 2023 nieuwe Europese regels. Iedere werknemer die met di-isocyanaten werkt, moet hier een speciale opleiding voor hebben gevolgd. Wordt in uw bedrijf gewerkt met deze stoffen? Lees dan verder voor meer informatie.

Wat zijn di-isocyanaten? 

Di-isocyanaten zijn stoffen die onder andere gebruikt worden in lijmen, coatings en lakken en pur-isolatieschuim. Wanneer een medewerker hier mee in contact komt, bijvoorbeeld via inademing of huidcontact, dan kan de medewerker allergisch worden (en zelfs beroepsastma krijgen) en bij iedere aanraking met de stof last krijgen. Dit kan direct maar ook pas na jarenlang, probleemloos gebruik.  

REACH-restrictie 

Voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen geldt vanaf 24 augustus 2023 de zogeheten REACH-restrictie. Deze restrictie bepaalt dat een stof niet gebruikt mag worden, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden die in de wet staan. De restrictie geldt voor producten met meer dan 0,1 procent di-isocyanaten en geldt voor iedereen die hier beroepsmatig mee werkt (dus ook voor ZZP’ers). Het doel van de restrictie is om mens en milieu beter te beschermen tegen onaanvaardbare risico’s van een chemische stof. De leverancier van de stof is verplicht duidelijk te maken op het etiket of op de verpakking. 

Verplichte opleiding 

Worden in uw bedrijf stoffen met di-isocyanaten gebruikt, bijvoorbeeld voor het spuiten van auto’s? Dan is het vanaf 24 augustus verplicht dat iedere werknemer die met de stof werkt, hier een speciale opleiding voor heeft gevolgd.  De leverancier is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van opleidingsmateriaal. Het lesmateriaal moet beschikbaar zijn in het Nederlands.  

De Europese vereniging di-isocyanaat-producenten heeft een opleidingssysteem opgezet, zie daarvoor: safeusediisocyanates.eu/nl/. Hier zijn online-trainingen te vinden die een certificaat opleveren. Zo'n opleiding kost € 5,00 per webtraining met eventueel nog BTW en  administratiekosten per factuur. Als de medewerker een online-training volgt, dan moet er wel een mogelijkheid zijn om bij onduidelijkheden vragen te stellen aan een deskundige.  

De wet staat ook toe dat er klassikale trainingen worden gegeven door iemand met voldoende kennis van Arbo en over het werken met di-isocyanaten. De Europese di-isocyanaat-producenten geven een overzicht van trainers.  

Drie niveaus 

Er zijn drie niveaus: basis, middelhoog en hoog. Het niveau dat moet worden gevolgd, hangt af van de werkzaamheden die uitgevoerd worden met de stof. Dat komt omdat bij sommige werkzaamheden de blootstelling hoger is, en er dus een hoger risico is voor de medewerker.  Bespreek bij twijfel met je leverancier of de opleider welke eisen voor uw bedrijf/medewerker gelden. 

Heeft de medewerker deelgenomen aan een training en deze succesvol afgerond? Dan mag hij ook na 24 augustus met het product aan het werk De werkgever is verplicht te registreren welke medewerkers de opleiding succesvol hebben afgerond. De medewerker moet iedere vijf jaar een herhaalcursus volgen. 

Meer informatie?  

Op de site van de Rijkoverheid en op de site van het RIVM staat meer informatie over de REACH-restrictie en de verplichte opleiding. Uiteraard kunt u ook zelf de leverancier benaderen voor meer informatie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring