Inspirerende bijeenkomst BOVAG Rijscholen: 4de rijbewijsrichtlijn, onderzoek arbeidsvoorwaarden en bestuurswissel

Laatste update 21 juli 2023 Leestijd: 4 min

Op de ALV op 4 juli van BOVAG Rijscholen kregen ruim 60 leden een interessant programma opgediend. De leden werden over tal van actuele zaken bijgepraat: van de 4de rijbewijsrichtlijn tot de publiekscampagne Back on the Bike en het onderzoek naar de wensen van arbeidsvoorwaarden. En aansluitend was er tijdens de barbecue nog volop tijd om bij te praten.

Op de agenda stonden een aantal belangrijke punten, zoals de 4de rijbewijsrichtlijn, waarover nogal wat zorgen bestaan onder de leden, bijivoorbeeld over de elektrificatie van het rijleswagenpark in relatie tot de klimaatdoelen. BOVAG-lobbyist Richardo Perdaan liet tijdens de bijeenkomst weten op koers te liggen met dit dossier, onder andere als het gaat om in de toekomst zoveel mogelijk elektrisch te kunnen lessen zonder code 78 (automaatcode). De verwachting is dat de richtlijn er op z'n vroegst in 2027 zal zijn. De Europese Commissie zal de richtlijn waarschijnlijk eind volgend jaar definitief hebben. Hierna hebben de lidstaten circa 3 tot 4 jaar om wet- en regelgeving aan te passen.

Arbeidsvoorwaarden

Aandacht was er ook voor het onderzoek naar de wensen rondom arbeidsvoorwaarden in de rijscholensector. BOVAG zit inmiddels met partijen, zoals de vakbonden en andere brancheorganisaties, aan tafel om te inventariseren of er een mogelijke compacte CAO tot stand kan worden gebracht. Ook liet branchemanager Hannie Tak weten dat de ontwikkeling van de kostprijsberekeningstool inmiddels in de afrondende fase is beland.
En natuurlijk ging het over de publiekscampagne Back on the Bike, waarin aandacht was voor een opfriscursus motorrijden. De campagne heeft zes maanden gelopen, onder andere op diverse sociale media, en is met succes op 1 juli afgesloten.

Van het bestuur

De ledenbijeenkomst begon met een bestuurswissel tijdens de algemene ledenvergadering. Frank Osseforth, van Osseforth Opleidingen, is unaniem verkozen tot bestuurslid, terwijl Tijs Soethof van Verkeersschool De Groen in Roosendaal afscheid van het bestuur heeft genomen. Daarnaast is ledenraadslid Bep van der Linden benoemd tot erelid van de afdeling BOVAG Rijscholen. Van der Linden zet zich al ruim 15 jaar zeer actief in voor BOVAG Rijscholen en draagt bij aan kwalitatieve verbeteringen en professionalisering van de branche en de rijschoolleden. Ook is zij vanuit BOVAG afgevaardigde in het EOC WRM van het IBKI, het exameninstituut dat verantwoordelijk is voor de theoretische vragen.

Rijscholenbijeenkomst-Bep-van-der-Linden.jpg
Bloemen voor Bep van der Linden die tot erelid werd benoemd van BOVAG Rijscholen. 

Punt op de horizon

Met veel belangstelling werd geluisterd naar het betoog van Robert Mazier, directeur van Trafieq en Céline Hopman, die nog eens het grote belang van verkeersveiligheid benadrukte en het gebruik van drugs, alcohol en medicijnen. Zo wees hij bijvoorbeeld op de gevolgen van alcoholgebruik op de reactietijd achter het stuur.
Onder het motto 'werken aan of in je bedrijf' deelde bestuurslid Pieter Roordink van de gelijknamige rijschool zijn ervaringen en inzichten die hij opdeed op 'Het groeicollege'. Hij onderstreepte nog eens dat het hebben van een plan essentieel is, gecombineerd met de enthousiaste ondernemerskunst om medewerkers nauw te betrekken bij de bedrijfsvoering en te laten meedenken over de plannen. Zonder goed plan missen je medewerkers een gezamenlijk punt op de horizon waar ze helemaal voor kunnen gaan, aldus Roordink.

Voor in de agenda

Op 20 november aanstaande organiseert BOVAG Rijscholen voor de tweede keer de Rijinstructeursdag. Zet die datum in uw agenda en bekijk alvast welke instructeurs aan deze BOVAG-dag willen deelnemen. Deelname is gratis. Voor meer informatie: stuur een mail naar rijscholen@bovag.nl.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring