Position paper Herziening EU rijbewijsrichtlijn

Laatste update 30 mei 2023 Leestijd: 3 min

Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer heeft BOVAG zijn positie ten opzichte van de Herziening EU rijbewijsrichtlijn toegelicht. Deze herziening vormt het fundament voor de komende jaren als het gaat over rijbewijzen, rijexamens en rijopleidingen.  

Verkeersveiligheid  

Het streven naar verbeterde verkeersveiligheid en het realiseren van de ambitie van nul verkeersdoden in 2050 wordt sterk ondersteund door BOVAG en rijopleidingen zijn hierbij essentieel. Enkele belangrijke punten uit de position paper: 
 • BOVAG is voorstander van een proeftijd van minstens twee jaar en nultolerantie voor rijden onder invloed voor beginnende bestuurders. 
 • BOVAG kijkt positief naar het voornemen om het begeleid rijden voor het rijbewijs B in meer lidstaten mogelijk te maken.  
 • BOVAG staat open voor het idee van begeleid rijden voor vrachtwagenrijbewijzen (C), mits er kwaliteitscriteria voor begeleiders zijn en het de verkeersveiligheid bevordert. 
 • Ook een Europees rijverbod en de aanpak van grensoverschrijdende overtredingen wordt door BOVAG gezien als een positieve ontwikkeling. 
 • Er is bezorgdheid over het verlagen van de keuringsleeftijd van 75 naar 70 jaar volgens de vierde Rijbewijsrichtlijn. Ondanks mogelijke voordelen voor de verkeersveiligheid, vreest BOVAG dat het CBR mogelijk niet is voorbereid op de verhoogde werkdruk, vooral met het oog op de verwachte vergrijzing. 

Elektrificatie en Code 78 

BOVAG verwelkomt de herziene Rijbewijsrichtlijn, die voorstelt om code 78 te verwijderen na een gerichte opleiding en/of rijexamen van minstens zeven uur in een schakelauto, in plaats van het afleggen van een volledig nieuw rijexamen. Wel pleit BOVAG voor het in de opleiding naar voren halen van de schakelmodule als de leerling dat wenst, zodat toekomstige bestuurders maar één keer het praktijkexamen hoeven af te leggen.  

Verder onderzoek is vereist om het optimale aantal lesuren te bepalen, de invulling van schakellessen en een schakeltest te onderzoeken en om de implicaties voor de kosten van rijlessen en rijbewijzen in kaart te brengen. 

Toekomstgerichte rijopleiding en rijbewijzen 

BOVAG vraagt om extra aandacht voor de nieuwe ontwikkelingen in de mobiliteitssector zoals de verduurzaming van (nieuwe) voertuigen en het gebruik van moderne rijhulpsystemen en: 
 • Ondersteunt de voorgestelde gewichtscorrectie van de Europese Commissie voor nulemissie voertuigen in het rijbewijs B, maar pleit voor een duidelijkere definitie van deze voertuigen in de richtlijn en aandacht voor mogelijke effecten op de verkeersveiligheid en de benodigde rijopleiding.  
 • Vraagt om duidelijkheid over het rijden met een aanhanger tot 750kg bij een zwaar nulemissievoertuig in het rijbewijs B.  
 • Pleit voor een digitalisering van het rijbewijs, aanvullend zijn op het fysieke rijbewijs. 
 • Zet vraagtekens bij het verlengen van de geldigheid van het rijbewijs van tien naar vijftien jaar gezien de herkenbaarheid van de foto. 
 • Ondersteunt de mogelijkheid om in één keer een CE of DE rijbewijs te kunnen halen, mits in de opleiding alle tussenstappen ( C of D) goed geborgd zijn. 
 • Vraagt om duidelijkheid over de gevolgen voor opleiders van het mogelijk verplichten van simulatoren voor praktijkexamens. 

Lees hier de volledige position paper.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring