Overheid onderzoekt mogelijkheden verbod brom- en snorfiets met fossiele verbrandingsmotor om klimaatdoelen te halen

Laatste update 03 februari 2023 Leestijd: 3 min

Bijna de helft van de nieuwe brom- en snorfietsen in Nederland is elektrisch, maar het tempo van de elektrificatie moet volgens de overheid omhoog om de klimaatdoelen te halen. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat vanaf 1 januari 2025 alle nieuw verkochte snorfietsen in Nederland emissieloos zijn en dat hier bij bromfietsen naar gestreefd wordt in 2030. De overheid wil daarom extra maatregelen nemen om de doelen te behalen. Ze kijkt naar een verbod op de fossiele verbrandingsmotor en een financiële stimulering voor minima om over te stappen op elektrisch. Dat heeft Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, aan de Tweede Kamer laten weten.

De elektrificering van de brom- en snorfiets verloopt voorspoedig. In 2017 was 3 procent van de nieuwverkoop elektrisch, vorig jaar steeg dat naar 46 procent. Om de afspraken in het Klimaatakkoord te halen, moeten wel de zeilen worden bijgezet. Daarom wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat extra maatregelen nemen. 

Extra maatregelen

De maatregelen die de overheid wil nemen, zijn:
  • Nieuwverkoopverbod voor snor- en bromfietsen met een fossiele verbrandingsmotor. De overheid wil dat elektrisch de norm wordt. Om dat te bevorderen wil zij het liefst een verbod op de nieuwverkoop van snor- en bromfietsen met een fossiele verbrandingsmotor in de hele Europese Unie, om een gelijk speelveld met omringende landen behouden. Als dit niet haalbaar is, dan onderzoekt zij of het mogelijk is het verbod in Nederland in te stellen. Uit nieuwe inzichten blijkt dat dit misschien mogelijk is. Eerder leek dit niet haalbaar door een gebrek aan draagvlak bij onder andere de lidstaten. Een eventueel verbod zal sowieso niet per 2025 ingaan, vanwege de korte tijd tot aan de invoering, liet de staatssecretaris weten. 
  • Financiële stimulering voor minima bij de overstap naar elektrisch. Voor mensen met een laag inkomen die geen geld hebben om over te stappen op een elektrische brom- of snorfiets, gaat de overheid onderzoeken of er een subsidie kan komen. Dit financiële steuntje in de rug komt er alleen voor minima. Voor de andere doelgroepen is de overstap volgens de staatssecretaris een keuze die op langere termijn goed is voor hun portemonnee. 
  • Communicatie om consumenten te stimuleren om te kiezen voor elektrisch. De overheid wil door middel van communicatie de consument gaan verleiden om te kiezen voor een elektrische brom- of snorfiets, of een (elektrische) fiets. De overheid doet dit in overleg met onder andere BOVAG, RAI Vereniging en Vereniging DOET.
De verwachting is dat hier in november 2023 meer over bekend wordt. De overheid kijkt naar een gezamenlijk snor- en bromfietsbeleid, om zo een waterbedeffect te voorkomen.

Wat vindt BOVAG?

BOVAG is positief over dat overheid de elektrische brom- en snorfiets wil stimuleren, maar is geen voorstander van een verbod op de fossiele verbrandingsmotor. De elektrificatie gaat immers snel, daardoor is een verbod wat BOVAG betreft niet nodig. 

Bekijk hier de Kamerbrief van Vivianne Heijen aan de Tweede Kamer

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring