RDW-tarieven 2024 gepubliceerd

Laatste update 11 december 2023 Leestijd: 4 min

De RDW heeft de tarieven voor 2024 bekendgemaakt. De prijzen stijgen volgend jaar met gemiddeld 7,8 procent. Per product en dienst kunnen de tariefstijgingen variëren; er zijn bedragen die met ruim 15 procent toenemen.

De RDW zegt naar een gematigd tarievenbeleid te streven. Dit betekent dat de tarieven voorspelbaar zijn en dat deze de prijsindexatie volgen of minder hard stijgen. De hogere prijsstijgingen voor 2024 zijn het gevolg van hogere kosten in 2022 en 2023. In deze jaren is de inflatie, en daarmee het kostenniveau, hoger gebleken dan begroot. Dit vraagt volgens de RDW om een noodzakelijke inhaalslag in de tarieven voor komend jaar. Daarnaast stijgen in 2024 ook de kosten vanwege de nog hoge inflatie door de hogere energiekosten, en cao- en premiekosten gezien de krappe arbeidsmarkt.

Tijdelijke stijging

Er geldt een tijdelijke tariefsverhoging van 1,8 procent voor een aantal producten en diensten, vanwege de voorgenomen verplaatsing van het RDW Testcentrum naar het MITC in Marknesse. Deze stijging is tijdelijk en geldt voor de volgende tarieven: tarief eerste inschrijving, apk-afmelding en alle tarieven in het taakcluster ‘typegoedkeuring’. Gezien de grote aantallen blijft het effect bij inschrijving en apk-afmelding per stuk beperkt. Zo stijgt het tarief voor de eerste inschrijving met € 4,25 en het tarief voor de apk-afmelding met € 0,30. 

Kritiek BOVAG en brancheorganisaties

BOVAG heeft met vijf brancheorganisaties bezwaar geuit tegen de wederom aanzienlijke RDW-prijsstijgingen en met name tegen de tijdelijke tariefstijging van 1,8 procent, omdat men bij apk en eerste inschrijving geen gebruik maakt van het testcentrum maar daar toch voor moet betalen. Daarbij is er geen keuze, de RDW heeft geen concurrent waarvan de branche dezelfde dienst kan afnemen. Verder hebben we kritiek geuit op de lange wachttijden bij de keuringsstations. De wachttijden kosten de branche geld en toch gaan de tarieven bij de RDW omhoog. Dit is des te opmerkelijker gezien de ontwikkeling dat bij import steeds meer gebruik gemaakt wordt van het online systeem VIA. Het werk wordt dus gedaan door de branche en de tarieven zijn niet lager zoals verwacht, maar worden juist hoger. Helaas is minister Harbers niet ingegaan op het verzoek om de tariefverhoging af te wijzen. BOVAG blijft zich in de overleggen met RDW inzetten voor gematigde kostenstijgingen voor de mobiliteitsbranche. Om de efficiëntie te bevorderen en daarmee ook de kosten te drukken wordt de komende tijd onderzocht of het mogelijk is meer taken bij de branche te beleggen, waarbij de RDW slechts de controlerende rol op zich neemt.

Voorbeelden 

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden en uitwerkingen van tariefstijgingen van producten en diensten: 
  • Typegoedkeuring: de tarieven van het taakcluster ‘typegoedkeuring’ stijgen met gemiddeld 15,2 procent. Dit is vanwege de gemiddelde tariefstijging van 7,8 procent, de tijdelijke tariefstijging voor het testcentrum en daarnaast een extra stijging vanwege de kostendekking. 
  • Apk-afmelding bij goedkeuring (via internet): het tarief van een apk-afmelding (via internet) stijgt met 6,59 procent, dat is € 0,30 per afmelding. Dit is iets lager dan de gemiddelde tariefstijging. Dit komt doordat de kostendekking van dit taakcluster rond de 100 procent ligt. De tariefstijging is het gevolg van de inflatie en de hogere personeelskosten en de voorgenomen verplaatsing van het testcentrum. 
  • Apk-mailing: het tarief voor de apk-mailing stijgt met 27 procent, wat in de praktijk neerkomt op € 0,15 per brief. De oorzaak van de stijging is dat zowel de papierprijs als de portokosten zijn gestegen en het tarief de afgelopen jaren niet is verhoogd.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring