Loonsverhogingen per 1 januari 2024

Laatste update 06 februari 2024 Leestijd: 3 min

BOVAG-leden kunnen onder verschillende cao’s vallen. Namens de leden is BOVAG betrokken bij de totstandkoming van drie cao’s: de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT), de cao voor het Carrosseriebedrijf en de cao voor Tankstations en Wasbedrijven (T&W) vallen. In deze cao’s worden onder andere collectieve afspraken gemaakt over loonsverhogingen tijdens de looptijd van de cao. Wat dat voor jou betekent in 2024 lees je hier.

Cao MvT 

BOVAG en de vakbonden hebben op 18 januari 2024 een nieuw akkoord bereikt voor de cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (cao MvT) en zowel de leden van de vakbonden als de ondernemers in de ledenraad van BOVAG hebben ingestemd met dit cao-akkoord. Daarmee ligt er een nieuwe cao. 

De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden, dus tot en met 31 januari 2025. In de nieuwe cao zijn de volgende loonsverhogingen afgesproken: 6 procent, met terugwerkende kracht op 1 januari 2024, een verhoging van € 90 op 1 augustus 2024 en een verhoging van 1,5 procent op 1 januari 2025.

Meer informatie over het nieuwe onderhandelaarsakkoord vind je in de volgende artikelen:


Cao Carrosseriebedrijven 

Medewerkers van bedrijven die onder de cao voor Carrosseriebedrijven vallen (deze cao geldt voor de leden van BOVAG Schadeherstelbedrijven, Ruitschadeherstelbedrijven en Poetsbedrijven), hebben vanaf 1 januari 2024 recht op loonsverhoging van 0,6 procent. De loonsverhoging geldt voor het geldende salaris dat is afgesproken en ook de salaristabellen worden per die datum met 0,6 procent verhoogd. 

De cao Carrosseriebedrijven loopt van 1 oktober 2021 tot en met 1 april 2024. Houd er dus rekening mee dat er in een volgende cao een nieuwe loonsverhoging afgesproken zal worden. 

Cao Tank & Was 

De vorige cao Tank & Was liep tot en met 31 december 2023. Onderhandelaars van werkgevers en vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao per 1 januari 2024 en zowel de achterban van BOVAG, de BETA als de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven. Daarmee ligt er een nieuwe cao en deze gaat voor BOVAG-leden met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2024 en loopt af op 31 maart 2025.

De cao-tekst is inmiddels officieel aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee zijn alle cao-artikelen van toepassing. Ook degenen die geen nawerking hadden.

Per 1 januari 2024 is ook direct het eerste deel van de structurele loonsverhoging voorzien: € 185 bruto per maand. 

Meer informatie over het principeakkoord lees je hier en meer informatie over de nieuwe cao(-tekst) lees je hier:

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring