Nieuw cao voor Tankstations en Wasbedrijven een feit

Laatste update 05 februari 2024 Leestijd: 2 min

Zowel de achterban van BOVAG, de BETA en de leden van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven. De cao-tekst is inmiddels officieel aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee zijn alle cao-artikelen van toepassing. Ook degenen die geen nawerking hadden. Het is daardoor nu weer mogelijk om een proeftijd van twee maanden af te spreken bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

De cao gaat voor BOVAG-leden met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2024 en loopt af op 31 maart 2025. Inmiddels is ook een algemeenverbindendverklaring (avv) aangevraagd. Met deze verklaring geldt de cao voor alle bedrijven en hun medewerkers in de sector, ook als zij geen lid zijn van BOVAG of BETA. BOVAG informeert je zodra de avv rond is. 

Cao-boekje 

De volledige tekst van de nieuwe cao staat onderaan dit bericht. Binnen enkele weken zal er een online doorklikbare variant komen. Nadat de cao algemeen verbindend is verklaard, zullen er ook cao-boekjes gedrukt worden. Zodra deze er zijn, ontvangen BOVAG-leden per hoofdlidmaatschap kosteloos één exemplaar. Bijbestellen is mogelijk via mijn.bovag.nl. De nieuwe afspraken in de cao lees je snel terug in het principe-akkoord.  

Proeftijd 

En hoe zit het met de proeftijd? Volgens de wet mag er maximaal één maand proeftijd afgesproken worden in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer. De wet geeft de mogelijk om hier in een cao andere afspraken over te maken. Dat hebben wij gedaan door een proeftijd van twee maanden mogelijk te maken. Deze afwijking geldt vanaf het moment dat de cao is aangemeld bij SZW en de kennisgeving van ontvangst is ontvangen. Dat is nu het geval.  

Vragen? 

Heb je vragen over de cao voor Tankstations en Wasbedrijven? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via (030) 659 53 00 of ledenadvies@bovag.nl

DownloadLees ook:

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring