Hoe kwam de nieuwe Omgevingswet tot stand?

Laatste update 21 december 2023 Leestijd: 3 min

De nieuwe Omgevingswet vervangt op 1 januari veel losse wetten en loketten bij uw gemeente. Dat ging niet zonder slag of stoot. BOVAG en andere vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven trokken regelmatig aan de bel, toen eerdere versies van de wet en het bijbehorende loket niet werkbaar bleken voor ondernemers. Op 18 december sprak BOVAG-voorzitter Han ten Broeke nog, samen met andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, met demissionair minister De Jonge over deze nieuwe wet en het bijbehorende loket. Welke afspraken zijn er gemaakt?

  • Er is een implementatiemanager bedrijfsleven benoemd omdat het ondernemersbelang was ondergesneeuwd.
  • Gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet komt er nu een meer ondernemersvriendelijk loket beschikbaar. BOVAG zorgde voor minder filtervragen in het digitale loket, zodat BOVAG-leden veel minder vragen hoeven in te vullen. Dit scheelt u de helft van de tijd. 
  • Gemeenten die nog niet helemaal gereed zijn, kunnen komende tijd gebruik blijven maken van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Randvoorwaarde is dat ondernemers niet worden benadeeld wanneer zij gemeente-activiteiten verrichten die gebruikmaken van een TAM. De winkel moet open blijven!
  • Er is meer (digitale) hulp ingeschakeld als ondernemers vastlopen in het nieuwe loket


Bovenstaande afspraken moeten ervoor zorgen dat het omgevingsloket ondernemers niet opzadelt met irrelevante informatie en maatregelen en niet leidt tot onnodige kosten. Bedrijfsleven en het ministerie van BZK gaan er samen voor zorgen dat deze afspraken ook worden gerealiseerd. 

Uitdagingen van een grote transitie

Het blijft echter één van de grootste (gemeentelijke) digitale transities en daarmee zal onherroepelijk nog niet alles vlekkeloos verlopen. Daarom blijft demissionair minister De Jonge ook de komende maanden in gesprek met onder andere BOVAG hierover.  Juist om na de invoering van het loket verdere verbeteringen op basis van reacties uit praktijk in te brengen zodat deze worden meegenomen in de verbeter- en ontwikkelprocessen van het Omgevingsloket.

Loopt u toch nog ergens tegen aan? 

Bel of mail BOVAG Ledenadvies en meldt het ons, we houden deze meldingen bij zodat we kunnen meenemen in onze maandelijkse overleggen met het Ministerie. 

Lees meer over de OmgevingswetDeze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring