Weigeren van ouderschapsverlof wegens onmisbaarheid van de medewerkster?

Laatste update 25 april 2023 Leestijd: 3 min

Buiten de cao en wetgeving rond personeelszaken, heeft ook jurisprudentie nog al eens invloed op hoe we de details van de wet moeten interpreteren. BOVAG speurt voortdurend naar uitspraken van rechters die van invloed kunnen zijn op uw personeelsbeleid. Deze keer een uitspraak over het weigeren van een verzoek om ouderschapsverlof op te nemen. De werkgever vond dat de medewerkster onmisbaar was en weigerde het verlof. De rechter oordeelde dat de onmisbaarheid onvoldoende was aangetoond. Het gevraagde ouderschapsverlof werd toegestaan.  

De praktijkcase 

Een notariskantoor heeft een medewerkster in dienst voor 17,5 uur per week. Deze medewerkster krijgt een kindje. Zij vraagt negen weken ouderschapsverlof aan, direct aansluitend op haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. De werkgever zegt niet nóg langer zonder deze medewerkster te kunnen. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het niet mogelijk een goede tijdelijke vervanger te vinden De vervanging drukt erg zwaar op de overgebleven twee collega’s. Het ouderschapsverlof wordt geweigerd; de medewerkster is onmisbaar. De medewerkster is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter.    

De uitspraak 

De rechter neemt aan dat het voor de werkgever lastig is om een tijdelijke goede vervanger te vinden. En dat de werkdruk bij de overgebleven collega’s toeneemt bij het opnemen van ouderschapsverlof is ook aannemelijk. Maar daarmee is niet aangetoond dat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld klanttevredenheid of omzet. Het gaat immers om 17,5 uur per week en om een relatief korte periode van negen weken. Een zwaarwegend bedrijfsbelang waardoor het belang van de medewerkster moet wijken is niet aangetoond. De werkneemster mag het ouderschapsverlof op het door haar gewenste moment opnemen. 


De hele uitspraak vindt u hier.  

De uitleg 

In de Wet Arbeid en Zorg staat dat een medewerker recht heeft op ouderschapsverlof voor een inwonend kind dat nog geen 8 jaar is. In totaal is er recht op 26 weken (26 keer de wekelijkse arbeidsduur) verlof. Sinds augustus 2022 bestaat er deels betaald ouderschapsverlof.  Voor negen weken ouderschapsverlof die in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen, geldt een uitkering van zeventig procent van het dagloon. Lees hier meer over het deels betaald ouderschapsverlof. De andere uren zijn onbetaald.  

Het verzoek om (betaald) ouderschapsverlof moet minimaal twee maanden voor de ingangsdatum worden gedaan door uw personeelslid. U mag ouderschapsverlof niet weigeren U kunt wel een andere opname of verdeling voorstellen. Dit kan tot vier weken voordat het ouderschapsverlof ingaat. Maar daarvoor moet u wel een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben. Deze uitspraak laat zien dat zo’n zwaarwegend bedrijfsbelang heel goed moet worden aangetoond. Doet u dat niet voldoende, dan gaat het gevraagde ouderschapsverlof door. 

Vragen? 

Heeft u nog vragen over ouderschapsverlof? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring