Kan een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds eindigen? 

Laatste update 15 september 2022 Leestijd: 3 min

Soms lijkt het gras elders groener of heeft een medewerker een andere reden waarom hij uw bedrijf wil verlaten. Zeker in deze krapte op de arbeidsmarkt waarbij werkgevers zo aantrekkelijk mogelijk willen zijn. BOVAG Ledenadvies krijgt de laatste tijd vaker de vraag of een medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds weg mag. Het antwoord daarop hangt van de afspraken af. Lees hieronder hoe dat zit.

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesproken tot welke datum de medewerker werkzaam is uw bedrijf, de einddatum. Zowel werkgever als de medewerker zijn in principe gebonden aan deze einddatum, de arbeidsovereenkomst mag niet zomaar eerder opgezegd worden. Dit is alleen mogelijk tijdens de proeftijd, of als er in de arbeidsovereenkomst een afspraak is gemaakt over de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen.  

Tussentijds opzegbeding en proeftijd 

Zo’n afspraak wordt een tussentijdsopzegbeding genoemd. De medewerker kan direct opzeggen, maar moet natuurlijk nog wel rekening houden met de opzegtermijn. Voor de werknemer is dit meestal een maand, maar het kan ook langer zijn. Dit staat in de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever tussentijds wil opzeggen, kan hij dat niet direct doen. Afhankelijk van de reden van opzegging heeft een werkgever eerst toestemming van het UWV nodig of moet de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. Het opzegtermijn hangt af van de lengte van het dienstverband.  

Tijdens de proeftijd kan de overeenkomst voor bepaalde tijd wel direct door u beiden worden opgezegd. Gezien de aard van de proeftijd kan dat tegen het einde van de werkdag. En ook voor de werkgever is er geen toestemming van rechter of UWV nodig.   

Toch beëindigen? 

Soms is het niet wenselijk om een ongemotiveerde medewerker aan het tijdelijke arbeidscontract te houden. Zonder tussentijdsopzegbeding kan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden een oplossing zijn. In onderling overleg besluit u afscheid van elkaar te nemen. U legt de afspraken dan vast in een beëindigingsovereenkomst.  

Instemming met een beëindigingsovereenkomst kan voor de medewerker wel consequenties hebben voor een eventuele WW-uitkering als er geen tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst stond. Volgens rechtspraak kunt u het tussentijds opzegbeding overigens ook in de beëindigingsovereenkomst opnemen.   

Vasthouden van personeel 

Om inzicht te krijgen in waarom een medewerker uw bedrijf verlaat, kunt u de reden van ontslag vragen, bijvoorbeeld in een exitgesprek. Mogelijk ligt de reden op een gebied waar u zelf invloed op heeft. Denk aan de werksfeer of ontwikkelingsmogelijkheden van het personeel. OOMT biedt gratis dienstverlening om personeel te binden en te boeien.   

Heeft u vragen over het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring