Veelgestelde vraag: is 5 mei voor bedrijven die onder de cao MvT vallen in 2022 al een officiële vrije feestdag?

Laatste update 13 april 2022 Leestijd: 3 min

In het principeakkoord dat BOVAG en vakbonden op donderdag 17 maart jl. hebben gesloten is afgesproken dat 5 mei een officiële vrije feestdag wordt in de branche. 5 mei wordt dus toegevoegd aan de lijst van feestdagen zoals die te vinden is in artikel 31 van de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. BOVAG krijgt veel vragen of 5 mei ook dit jaar al een officiële vrije feestdag is en voor welke medewerkers dit geldt. Hoe dat zit leest u hieronder.

Principeakkoord en achterbanraadpleging

BOVAG en vakbonden hebben op 17 maart een principeakkoord bereikt. De afspraken in dit akkoord zijn nog niet definitief. De achterban van BOVAG heeft al ingestemd met het principeakkoord. Bij de vakbonden staat de raadpleging nog open tot en met 29 april. Zodra ook de achterban van de vakbonden heeft ingestemd met het resultaat, zijn de afspraken pas definitief en wordt de cao aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf dat moment is er voor BOVAG-leden een geldende cao. Naar verwachting is dat eind april.

Is 5 mei in 2022 al een officiële vrije feestdag?

Ja. De verwachting is dat de nieuwe cao voor 5 mei a.s. aangemeld is bij het ministerie van SZW. Dit betekent dat 5 mei in 2022 volgens de nieuwe cao een officiële vrije feestdag is. Dit is uiteraard afhankelijk van de uitkomst van de ledenraadpleging. BOVAG adviseert u daarom hier in uw planning rekening mee te houden.

Werkt een medewerker toch op 5 mei? Dan moet een toeslag van 85% betaald worden. U kunt er ook voor kiezen om de gewerkte uren zonder toeslag uit te betalen en de medewerker in dezelfde of de volgende week een betaalde vrije dag te geven. Voor medewerkers van autoverhuurbedrijven, autowasbedrijven, rijwielstallingen en brandstofverkooppunten geldt een andere toeslag. Meer informatie daarover vindt u hier.

Voor wie geldt 5 mei als officiële vrije feestdag?

De afspraken in de cao over feestdagen en toeslagen wanneer een medewerker op een feestdag werkt gelden voor alle medewerkers, met uitzondering van verkopers. Het hoofdstuk in de cao waarin deze afspraken staan is namelijk niet van toepassing op verkopers (zie artikel 5 lid 1 cao MvT). Verkopers hebben op 5 mei dus geen recht op een vrije dag en als zij op 5 mei werken hoeven zij geen toeslag op het salaris te krijgen volgens de cao.

Vragen?

Heeft u vragen over de cao MvT en het principeakkoord? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring