Arbeidsvoorwaarden

Laatste update 09 juni 2021 Leestijd: 5 min

02 Toeslagen

Wanneer hebben medewerkers recht op een toeslag boven op het salaris?

In de wet staan geen regels over toeslagen wanneer medewerkers op ‘bijzondere’ uren werken of wanneer zij meer werken dan ze ingeroosterd zijn (overwerk). Dit is doorgaans in een cao geregeld. Hieronder vindt u de regels per cao.

Cao MVT

In de cao voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf staan verschillende regels over toeslagen:
 • Dagvenster (artikel 61)
  • Algemeen:
   • Een toeslag van 50% voor de gewerkte uren tussen 00.00 en 07.00 uur.
   • Een toeslag van 30% voor de gewerkte uren tussen 20.00 en 00.00 uur.
  • Bedrijfsauto’s:
   • Een toeslag van 50% voor de gewerkte uren tussen 00.00 en 06.00 uur.
   • Een toeslag van 20% voor de gewerkte uren tussen 18.30 en 21.00 uur.
   • Een toeslag van 30% voor de gewerkte uren tussen 21.00 en 00.00 uur.
 • Zaterdag (artikel 29)
  • Een toeslag van 33,33% voor volgens rooster gewerkte uren op zaterdag.
  • Een toeslag van 50% voor werken op een roostervrije zaterdag.
 • Overwerk (artikel 60)
  • Een toeslag van 28,5% voor de eerste twee overuren die direct aansluiten op het rooster wanneer deze uren gemaakt zijn op een doordeweekse dag, niet zijnde een feestdag.
  • Een toeslag van 47% over de uren die volgen op de uren die hiervoor genoemd zijn.
  • Een toeslag van 47% voor overwerk op zaterdag, niet zijnde een feestdag.
  • Een toeslag van 85% voor overwerk op zon- of feestdagen.
 • Ploegentoeslag (artikel 66)
  • Een toeslag van 14% van het maandsalaris wanneer medewerkers in ploegendienst werken. Wat onder een ploegendienst wordt verstaan staat uitgelegd in artikel 32 lid 1.
Toeslagentool
Om de berekening van toeslagen gemakkelijker te maken heeft BOVAG de Toeslagentool ontwikkeld. In deze online tool voert u snel en eenvoudig de basisgegevens in en op basis daarvan wordt de toeslag berekend die op uw medewerker van toepassing is. Link naar toeslagentool: https://mijn.bovag.nl/toeslagentool

Toeslagen specifiek voor medewerkers autoverhuurbedrijven, autowasbedrijven, rijwielstallingen en brandstofverkooppunten
 • Toeslag voor gewerkte en verlofuren (artikel 28)
  • Een toeslag van 8% over gewerkte en verlofuren tussen 22.00 en 06.00 uur wanneer deze uren vallen tussen maandag 06.00 en zaterdag 06.00 uur.
  • Specifiek voor rijwielstallingen en autoverhuurbedrijven: een toeslag van 35% over gewerkte en verlofuren tussen 22.00 en 06.00 uur wanneer deze uren vallen tussen maandag 06.00 en zaterdag 06.00 uur.
  • Een toeslag van 35% voor gewerkte en verlofuren tussen zaterdag 18.00 en maandag 06.00 uur.
  • Een toeslag van 35% voor gewerkte uren op een feestdag die genoemd wordt in artikel 31.
  • Overwerk: een toeslag van 85% voor overwerk tussen zaterdag 18.00 en maandag 06.00 uur of op een feestdag genoemd in artikel 31.

Cao Tank en Was

In de cao die geldt voor tankstations en wasbedrijven staan verschillende regels over toeslagen:
 • Nachtdienst (artikel 20 lid 3)
  • Een toeslag van 25% voor de gewerkte uren tussen 24.00 en 06.00 uur.
 • Feestdag (artikel 21)
  • Een toeslag van 50% voor de gewerkte uren tussen 00.00 en 24.00 uur op een feestdag die genoemd wordt in art. 21.
 • Overwerk (artikel 22)
  • Maandag tot en met zondag: een toeslag van 25% over de eerste vier overuren per week. Voor de overige overuren geldt een toeslag van 50%.
  • Feestdag: een toeslag van 85% voor overuren gemaakt op een feestdag die genoemd wordt in art. 21.

Cao Carrosseriebedrijf

In de cao die geldt voor schadeherstelbedrijven staan verschillende regels over toeslagen:
 • Dagvenster (artikel 42a)
  • Een toeslag per uur van 0,30% van het maandsalaris voor gewerkte uren tussen 00.00 en 06.00 uur.
  • Een toeslag per uur van 0,09% van het maandsalaris voor gewerkte uren tussen 18.00 en 21.00 uur.
  • Een toeslag per uur van 0,18% van het maandsalaris voor gewerkte uren tussen 21.00 en 24.00 uur.
 • Overwerk (artikel 42)
  • Een toeslag per uur van 0,78% van het maandsalaris voor de eerste twee overuren die direct aansluiten op het rooster wanneer deze uren gemaakt zijn op een doordeweekse dag die niet is een feestdag.
  • Een toeslag per uur van 0,89% van het maandsalaris voor de overuren die volgen op de hiervoor genoemde uren.
  • Een toeslag per uur van 0,89% van het maandsalaris voor overwerk op een zaterdag, niet zijnde een feestdag.
  • Een toeslag per uur van 1,12% van het maandsalaris voor overwerk op zon- of feestdagen.
 • Ploegendienst (artikel 45)
  • Een toeslag van 14% van het maandsalaris wanneer medewerkers in ploegendienst werken. Wat we bedoelen met ploegendienst staat uitgelegd in artikel 20 lid 1.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring