Urgente kwesties onder de loep in BOVAG Brandstofdebat: Hebben we hernieuwbare brandstoffen nog wel nodig? En lost waterstof zijn belofte in?

Laatste update 01 april 2022 Leestijd: 5 min

Welke rol in de brandstoftransitie is er straks nog weggelegd voor hernieuwbare brandstoffen? Is daar nog wel vraag naar als elektrische en hybride mobiliteit de norm worden? En gaat waterstof de prominente plaats innemen die het al jaren wordt toegedicht? Het BOVAG Brandstofdebat op 13 april in DeFabrique in Utrecht zal waarschijnlijk goed ontbranden wanneer topsprekers uit overheid en bedrijfsleven over deze vragen de degens kruisen. Tijdens dit event proberen we antwoord te krijgen op de vraag wat de koers wordt van de brandstoftransitie. Sleutelfiguren binnen de overheid, van oliemaatschappijen, autofabrikanten, leveranciers én ondernemers gaan hierover in debat. Zij bespreken in drie rondes de toekomst van hernieuwbare brandstoffen, EV en waterstof. BOVAG ontvouwt dan ook zijn vernieuwde brandstofvisie. Wilt u bij het event aanwezig zijn? Meld u dan aan!

De toekomst van hernieuwbare brandstoffen 

Hoe realistisch is lobbyen voor een product dat door de overheid al is weggezet als niet duurzaam? Hebben we deze brandstoffen écht nodig in de transitiefase? Is het voor tankstations rendabel om hierop in te zetten de komende jaren? Als auto’s toch steeds zuiniger worden, dan is dat toch ook op te vangen met hybride voertuigen? Hoe zit dat met de vraag hiernaar? Vier sprekers uit overheid en bedrijfsleven geven hun visie en gaan in de eerste debatronde in discussie over de rol van hernieuwbare brandstoffen in de transitie. Lees hier wie ze zijn en wat ze doen: 

Petroushka-Werther.pngPetrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 1 februari 2022 is Werther directeur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Daarvoor was zij plaatsvervangend directeur Luchtvaart binnen I&W en verantwoordelijk voor Duurzame Luchtvaart. In het verleden werkte zij binnen I&W onder meer als plaatsvervangend directeur Klimaat, Lucht en Geluid, als programmamanager Anders Betalen voor Mobiliteit en was zij verantwoordelijk voor de herstructurering van het Infrafonds. 

 
Erik-Klooster.pngErik Klooster, directeur Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI). De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) draagt bij aan een evenwichtig maatschappelijk debat rond beleid voor industrie en transport. Haar leden leveren energie voor vervoer en grondstoffen voor de industrie. Met haar leden zet de VNPI zich in voor degelijk milieu-, klimaat- en veiligheidsbeleid in Nederland. 

 Eric-van-den-Heuvel.pngEric van den Heuvel, directeur Platform Hernieuwbare Brandstoffen. Eric is een internationale expert op het gebied van duurzame energie met ervaring in consultancy, Nederlandse overheidsinstanties, technologiebedrijven en een downstream olie- en gasbedrijf. Zijn opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven en het postdoctorale diplomaprogramma voor strategie en innovatie aan de University of Oxford Saïd Business School hielpen hem een strategische oriëntatie op bedrijfsontwikkeling te ontwikkelen, nuttig voor het begrijpen van innovatie en strategieën voor marktimplementatie. 

 
Rogier-Kuin.pngRogier Kuin, manager Public Affairs bij BOVAG. Kuin is bij BOVAG verantwoordelijk voor de politieke beleidsontwikkeling. Een haalbare en betaalbare energietransitie voor de leden van BOVAG vormt een van de speerpunten in het beleid. In dat verband schreef Kuin mee aan het Autobelastingenplan van BOVAG, RAI, ANWB, Natuur & Milieu en VNA en aan de vernieuwde Brandstofvisie die tijdens het debat zal worden gepresenteerd. 

 
 

Meer debatten en topsprekers 

Naast de eerste debatronde over hernieuwbare brandstoffen zijn er nog twee rondes: over waterstof en over EV. Ook spreken we met Han ten Broeke (voorzitter van BOVAG) en met Jasmin Schous (EU-coördinator Duurzame Mobiliteit Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) over onder andere Fit for 55, het Europese maatregelenpakket dat moet zorgen dat in 2030 55% minder emissie wordt uitgestoten dan in 1990. De regie van het Brandstofdebat is in handen van energiedeskundige Remco de Boer.  

Lees meer over het volledige programma, de debatrondes en sprekers op mijn.bovag.nl/brandstofdebat

Aanmelden 

Het inhoudelijke programma duurt van 15.00 – 16.30 uur en aansluitend is een netwerkborrel. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan via de button hieronder.  

 Aanmelden BOVAG Brandstofdebat

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring