BOVAG Brandstofdebat

Terug

De centrale vraag van het BOVAG Brandstofdebat luidt: wat is de koers van de brandstoftransitie? De koers, die willen we graag boven tafel krijgen op 13 april. Want die hebben ondernemers nodig om een plan te maken voor de toekomst van hun bedrijf. Dat geldt niet alleen voor tankstations, maar voor álle ondernemers in de mobiliteitsbranche. Wat zijn de verwachtingen nog van waterstof? En welke rol is er weggelegd voor hernieuwbare brandstoffen? Of zetten we maximaal in op elektrische voertuigen? En hoe (on)verstandig is het om op één paard te wedden? Deze en andere vragen passeren de revue. Ook presenteert BOVAG een kersvers onderzoek, waarin met drie scenario's wordt aangetoond met hoeveel procent de 'brandstofplas' afneemt.

Het Brandstofdebat bestaat uit drie debatrondes met elk een eigen thema: hernieuwbare brandstoffen, waterstof en EV. Het debat wordt gevoerd door sleutelfiguren in het brandstofvraagstuk: onze overheid, oliemaatschappijen, autofabrikanten, leveranciers én ondernemers. De regie is in handen van energiedeskundige Remco de Boer. Daarnaast spreken Han ten Broeke (voorzitter van BOVAG) en Jasmin Schous (EU-coördinator Duurzame Mobiliteit Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) over onder andere Fit for 55, het Europese maatregelenpakket dat moet zorgen dat in 2030 55% minder emissie wordt uitgestoten dan in 1990. 

De debatrondes en sprekers op een rij:

Debatronde 1: hernieuwbare brandstoffen

Hoe realistisch is lobbyen voor een product dat door de overheid al is weggezet als niet duurzaam? Hebben we deze brandstoffen écht nodig in de transitiefase? Is het voor tankstations rendabel om hierop in te zetten de komende jaren? Als auto’s toch steeds zuiniger worden, dan is dat toch ook op te vangen met hybride voertuigen? Hoe zit dat met de vraag hiernaar? Vier sprekers gaan hierover in debat:

 • Petrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 • Erik Klooster, directeur Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)
 • Eric van den Heuvel, directeur Platform Hernieuwbare Brandstoffen 
 • Rogier Kuin, manager Public Affairs bij BOVAG

Debatronde 2: Waterstof (H2)

In 2017 en 2019 hebben we vol ingezet op H2 voor mobiliteit, hoe realistisch is dat vijf jaar later nog? Waterstof krijgt veel aandacht maar niet voor vervoer. Gaat het een niche worden of neemt het straks toch een prominente plaats in? Wat doen fabrikanten? Heavy duty, scheepvaart, industrie? Vier sprekers gaan hierover in debat:

 • Petrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Jan Paul Kerkhof, eigenaar multi energy tankstation (H2 en ultrasnelladen)
 • Peter Soonius, senior programmaleider Mobiliteit & Markt bij Natuur & Milieu
 • Alex Kaat, kernteamlid van het H2Platform

Debatronde 3: EV

Hoeveel minder fossiele brandstof wordt in 2030 verkocht en hoeveel EV’s rijden er dan rond? Wat is de impact voor het tankstation, autobedrijf, verhuurbedrijven en andere branches? Hoe realistisch is het om volledig te focussen op de klimaatambities? Wat zijn de gevolgen voor het net? Vier sprekers gaan hierover in debat:

 • Petrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Nancy Kabalt, voorzitter van het Formule-E team 
 • Rogier Kuin, manager Public Affairs bij BOVAG
 • Peter Soonius, senior programmaleider Mobiliteit & Markt bij Natuur & Milieu

Bekijk de CV’s van de spreker en dagvoorzitter onderaan dit artikel.

Programma en aanmelden

Het inhoudelijke programma duurt van 15.00 - 16.30 uur en aansluitend is een netwerkborrel. Wilt u er bij zijn? Meld u dan aan via de onderstaande button.

Meld u aan voor het BOVAG Brandstofdebat

Dagvoorzitter

 

Remco de Boer, eneRemco-de-Boer.pngrgiedeskundige voor onder andere het FD en BNR. Deze onderzoeker ir. gaat wekelijks in gesprek met de hoofdrolspelers in het Nederlandse energie- en klimaatdebat. En met analisten Jilles van den Beukel en Hans van Cleef bespreekt hij maandelijks de ontwikkelingen op de internationale energiemarkten in zijn eigen podcast Studio Energie.  

Sprekers

 

Jasmin-Schous-(4).pngJasmin Schous, EU-coördinator Duurzame Mobiliteit Ministerie I&W. Schous is binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat expert op gebied van de Europese klimaatambities als het gaat om duurzame mobiliteit en het Fit for 55-pakket, de maatregelen die er in Europa voor moeten zorgen dat de emissies in 2030 met 55% verminderd zijn ten opzichte van 1990.
Han-ten-Broeke.pngHan ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG. Ten Broeke zat twaalf jaar voor de VVD in de Tweede Kamer. In 2018 startte hij in de directie van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Hij is daarnaast een veelgevraagd commentator inzake buitenlandbeleid en internationale vraagstukken. Bij BOVAG is hij de initiator en drijvende kracht achter het Autobelastingenplan, het plan voor het de hervorming van het systeem van autobelastingen.
Debatdeelnemers

 

Petroushka-Werther.pngPetrouschka Werther, directeur Duurzame Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 1 februari 2022 is Werther directeur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Daarvoor was zij plaatsvervangend directeur Luchtvaart binnen I&W en verantwoordelijk voor Duurzame Luchtvaart. In het verleden werkte zij binnen I&W onder meer als plaatsvervangend directeur Klimaat, Lucht en Geluid, als programmamanager Anders Betalen voor Mobiliteit en was zij verantwoordelijk voor de herstructurering van het Infrafonds.

Erik-Klooster.pngErik Klooster, directeur Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI). De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) draagt bij aan een evenwichtig maatschappelijk debat rond beleid voor industrie en transport. Haar leden leveren energie voor vervoer en grondstoffen voor de industrie. Met haar leden zet de VNPI zich in voor degelijk milieu-, klimaat- en veiligheidsbeleid in Nederland.
Eric-van-den-Heuvel.pngEric van den Heuvel, directeur Platform Hernieuwbare Brandstoffen. Eric is een internationale expert op het gebied van duurzame energie met ervaring in consultancy, Nederlandse overheidsinstanties, technologiebedrijven en een downstream olie- en gasbedrijf. Zijn opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven en het postdoctorale diplomaprogramma voor strategie en innovatie aan de University of Oxford Saïd Business School hielpen hem een strategische oriëntatie op bedrijfsontwikkeling te ontwikkelen, nuttig voor het begrijpen van innovatie en strategieën voor marktimplementatie.

Rogier-Kuin.pngRogier Kuin, manager Public Affairs bij BOVAG. Kuin is bij BOVAG verantwoordelijk voor de politieke beleidsontwikkeling. Een haalbare en betaalbare energietransitie voor de leden van BOVAG vormt een van de speerpunten in het beleid. In dat verband schreef Kuin mee aan het Autobelastingenplan van BOVAG, RAI, ANWB, Natuur & Milieu en VNA en aan de vernieuwde Brandstofvisie die tijdens het debat zal worden gepresenteerd.
Peter-Soonius.pngPeter Soonius, senior programmaleider Mobiliteit & Markt bij Natuur & Milieu. Werkt graag aan de toekomst van mobiliteit. Zowel vóór de schermen op het gebied van duurzaam beleid als achter de schermen in de zakelijke dienstverlening. Peter Soonius is sinds 2015 werkzaam voor Natuur & Milieu.

Alex-Kaat.pngAlex Kaat, kernteamlid H2Platform. De rode lijn in het werkende leven van Alex is duwen en trekken aan besluitvorming; met name rond de thema’s energie en klimaat. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met een bevlogenheid voor duurzaamheid. Sinds maart 2019 is Alex zelfstandig adviseur public affairs en strategische communicatie; hoofdzakelijk op het terrein van de energietransitie.
Nancy-Kabalt.pngNancy Kabalt, voorzitter Formule-E team. De Rijksoverheid stelde een paar jaar geleden het Formule E-Team (FET) in. Het is de bedoeling dat het FET ontwikkelingen rond elektrisch vervoer bevordert. Ook moet FET aansluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en bij kansen voor groene groei. Kabalt is sinds april 2020 voorzitter en is de voormalige ceo van Stedin. Verder is ze bestuurslid bij TKI Urban Energy en commissaris bij Fastned.Jan-Paul-Kerkhof.pngJan Paul Kerkhof, eigenaar multi energy tankstation (H2 en ultrasnelladen). Kerkhof is DGA van B. Kerkhof & Zn, waaronder tankstations in Den Haag en Utrecht vallen en autowasbedrijven in Den Haag, Rijswijk en Utrecht. Kerkhof is sinds 1991 werkzaam in het bedrijf en heeft het bedrijf in 1999 overgenomen van zijn vader. Hij is een bevlogen ondernemer, die ook sterk gericht is op de toekomst. Het bedrijf is sinds 1 januari 1971 lid van BOVAG en beschikt momenteel over een oplaadpark voor elektrische auto’s en over een waterstoftankinstallatie.

 

Op een rijtje:

 • Locatie: DeFabrique
  Westkanaaldijk 7
  3542 DA Utrecht
 • Datum: 13 april 2022
  Van 15:00 - 16:30
 • Voor afmeldingen en vragen: events@bovag.nl

Aankomende vergelijkbare evenementen

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring