Eenmalige uitkering en structurele loonsverhoging voor carrosseriebedrijven op 1 juli 2022

Laatste update 24 juni 2022 Leestijd: 3 min

In de cao voor Carrosseriebedrijven zijn op 1 juli aanstaande twee salarisverhogingen afgesproken, namelijk een structurele loonsverhoging met een nominaal bedrag van € 42,50 en een eenmalige uitkering ter hoogte van € 382,50. De bedragen gelden voor medewerkers die fulltime werken. Voor parttimers zijn deze bedragen naar rato van het parttimepercentage. 

De salarisverhogingen volgen uit de nieuwe cao voor carrosseriebedrijven. De looptijd van de nieuwe cao is 1 oktober 2021 tot 1 april 2024. Meer informatie over andere afspraken die gemaakt zijn vindt u in dit bericht

Eenmalige uitkering en structurele nominale loonsverhoging  

De ingangsdatum van de cao ligt voor het moment dat de cao daadwerkelijk gesloten is. Om de cao-loze periode te overbruggen en gemiste loonsverhoging over die periode te compenseren hebben cao-partijen een eenmalige uitkering afgesproken ter hoogte van € 382,50 op 1 juli aanstaande. Op het gemiddelde salaris in de branche betekent dit een procentuele loonsverhoging van 0,57 procent verrekend op de komende 21 maanden. Op individueel niveau kan dit percentage natuurlijk anders uitvallen, omdat het salaris van de betreffende medewerker hoger, dan wel lager ligt dan het gemiddelde salaris in de branche. Om in aanmerking te komen voor de eenmalige uitkering moet de medewerker op de eerste dag van die maand in dienst zijn. 

Daarnaast worden de feitelijke lonen op 1 juli 2022 structureel met € 42,50 verhoogd. Dit betekent een procentuele loonsverhoging van 1,4 procent op het gemiddelde salaris in de branche. In de cao staan nog een drietal andere loonsverhogingen waardoor het totaal er als volgt uit ziet: 
  • 1 juli 2022: 42,50 structureel (1,4% stijging obv gemiddeld loon in de sector) 
  • 1 juli 2022: 382,50 eenmalig (0,57% verrekend op komende 21 maanden) 
  • 1 september 2022: 2,75% 
  • 1 maart 2023: 3,25% 
  • 1 januari 2024: 0,6% 
In totaal zullen de lonen in de sector tussen 1 juli 2022 en 31 maart 2024 gemiddeld met 4,7 procent op 12-maandsbasis stijgen (gerekend met het gemiddelde salaris in de branche). De eenmalige uitkering van € 382,50 is hier niet in meegenomen.  

Vragen? 

Heeft u vragen over de loonsverhogingen in de carrosserie cao? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring