Kabinet wil bedrijven meer flexibiliteit geven bij aflossing coronabelastingschuld

Laatste update 05 juli 2022 Leestijd: 4 min

Het kabinet wil de regeling voor het terugbetalen van belastingschuld versoepelen voor bedrijven. Zo kan tegemoet gekomen worden aan problemen die gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van belastingschuld. Dit heeft staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer laten weten, naar aanleiding van een internetconsultatie en gesprekken met ondernemersorganisaties. Ook BOVAG heeft met MKB-Nederland en VNO-NCW opgeroepen om de terugbetalingsregeling te versoepelen en is blij dat nu daadwerkelijk naar de mogelijkheden wordt gekeken. Het wordt voor ondernemers met problemen waarschijnlijk mogelijk om maandbedragen per kwartaal te betalen en om een incidentele betaalpauze in te lassen. 

In de BOVAG Ondernemersmonitor dit voorjaar gaf twaalf procent van de leden aan dat zij behoefte hadden aan verder uitstel van terugbetaling van belasting. BOVAG heeft daarom achter de schermen samen met MKB-Nederland en VNO-NCW meermaals geprobeerd meer rek te krijgen in de regeling, zodat het in de praktijk ook haalbaar is voor leden om aan de aflossing te voldoen. Daar lijkt nu gelukkig gehoor aan te worden gegeven. 

Openstaande schulden

Ondernemers konden tijdens de coronacrisis tijdelijk uitstel van belastingbetaling krijgen als onderdeel van het coronasteunpakket. Sinds april is het steunpakket afgelopen en vanaf 1 oktober 2022 hebben ondernemers vijf jaar de tijd om deze opgebouwde belastingschuld af te lossen. Momenteel hebben 279.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van 21 miljard euro. In totaal hebben zo’n 400.000 ondernemers gebruikgemaakt van het tijdelijk uitstel. Een deel van de ondernemers heeft de schuld al deels of volledig afbetaald. Inmiddels is ruim de helft van het oorspronkelijke bedrag van 47 miljard euro al afgelost.

Twee mogelijkheden

Het kabinet ziet twee mogelijkheden om in de kern gezonde ondernemingen meer flexibiliteit te bieden bij het terugbetalen. Dit kan door te betalen maandbedragen per kwartaal te mogen voldoen en door een incidentele betaalpauze mogelijk te maken binnen de bestaande betalingsregeling. Dit kan helpen voor bijvoorbeeld bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden. Het kabinet wil geen verdere verruiming van de fiscale coronamaatregelen, zoals het tijdelijk uitstel van belastingbetaling. 

Problemen ondernemers

Afgelopen voorjaar kondigde het kabinet al aan dat het in de toekomst geen generieke coronasteun meer wil bieden vanwege economische en budgettaire redenen. Wel heeft het kabinet de afgelopen tijd in kaart gebracht welke problemen ondernemers nog ervaren bij het terugbetalen, via een internetconsultatie en door gesprekken met getroffen sectoren. Het kabinet heeft meerdere opties bekeken om tegemoet te kunnen komen aan de problemen die ondernemers ervaren, waarvan er een aantal zijn afgevallen.

Schriftelijk verzoek

Een versoepeling van de betalingsregeling heeft wel het risico dat ook ondernemingen die zo’n maatregel niet nodig hebben er gebruik van maken. Om dit te voorkomen moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken. Ook kunnen ondernemers alleen gebruik maken van deze mogelijkheid als nieuw opkomende verplichtingen wel worden voldaan.

Saneringsakkoord

Daarnaast gaat de Belastingdienst bij saneringsakkoorden tot 1 oktober 2023 al akkoord met een lager saneringsbedrag. Als onderdeel van het saneringsbeleid vormen TVL- en NOW-schulden nu geen belemmering meer voor het sluiten van een saneringsakkoord. In een saneringsakkoord spreekt de ondernemer met zijn schuldeisers af dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden. Hiermee wil het kabinet in de kern gezonde ondernemingen ondersteunen en de kans op een saneringsakkoord groter maken.

Tweede Kamer aan zet

Op dinsdagavond 5 juli wordt er gedebatteerd over onder andere de afwikkeling van de coronabelastingschulden. Mogelijk volgen er nog moties die – naast de geboden flexibiliteit - ook een langere betaaltermijn zullen ondersteunen (van vijf naar zeven jaar). 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring