Opleidingsprogramma aanhangwagenbranche vernieuwd

Laatste update 26 januari 2022 Leestijd: 3 min

Op aangeven van de branche is BOVAG samen met ondernemers een traject gestart om het opleidingsprogramma voor aanhangwagenbedrijven te vernieuwen. Ook OOMT en Innovam zijn hierbij betrokken. We hebben geluisterd naar de input van leden en op verschillende punten bleek verbetering en meer maatwerk nodig. Er is kritisch gekeken naar zowel het aanbod als het lesmateriaal, de examens en de trainers. 

In de branche is een groeiend tekort aan goed opgeleid personeel. Daarom vindt BOVAG het belangrijk dat we als branche de scholing van nieuw personeel goed organiseren en tegelijk investeren in goed werkgeverschap. Zodat we ons bestaande personeel vasthouden, uitstroom beperken en ook doorontwikkelen om mee te kunnen met verandering. Met het oog op die ambitie, bleek het nodig om een kwaliteitsslag te maken met de brancheopleidingen.

Bestaande aanbod

Allereerst is de opbouw en inhoud van de bestaande opleidingen tegen het licht gehouden. Vooral inhoudelijk bleek een update nodig, ook van het (technisch) lesmateriaal. Inhoudelijk zijn de bestaande opleidingen vernieuwd en is nieuw technisch lesmateriaal aangekocht. Ook zijn voor de bestaande opleidingen nieuwe lesboeken gemaakt; voortaan krijgt iedereen een eigen handboek, zodat men ook naderhand nog eens kan teruggrijpen naar het lesmateriaal.

Nieuw aanbod

Uit onze analyse bleek de aanhangwagenbranche ook behoefte te hebben aan een nieuwe opleiding:

Werkplaatsrendement: een efficiënte werkplaats en meer winst boeken, dat wil iedereen wel. Hoe pakt u dat aan? Wat is een goede duidelijke taakverdeling, hoe staat u klanten te woord in de werkplaats en hoe zorgt u voor upsell? Vragen waar veel ondernemers mee stoeien. Daarom deze nieuwe opleiding.

Meer informatie en aanmelden

Train de trainers

De trainers waarmee we werken zijn nagenoeg altijd mensen uit de praktijk. Dat is een bewuste keuze. Want ervaringsdeskundigen begrijpen de dagelijkse praktijk van BOVAG-leden en kunnen daarom een goede waardevolle gesprekspartner zijn. Aan praktijkervaring geen gebrek dus. Het is belangrijk dat ook onze trainers bijblijven en bijvoorbeeld periodiek hun didactische vaardigheden aanscherpen. Daarom zijn ook de trainers op training gegaan.

Investering in de examinering

Ook de samenwerking tussen IBKI en Innovam is geëvalueerd. Daaruit bleek onder andere dat de afstemming tussen de trainers en de examinatoren beter kon. Verbeterpunt: het voeden van de examinatoren met praktijkinformatie als input voor de af te nemen examens. Want zowel de praktijk als de theorie (de werkinstructie) is relevant om het vakmanschap van de leerlingen in een examen te beoordelen. IBKI en Innovam hebben hierover structurele werkafspraken gemaakt en zij zullen hierin blijven investeren.

Meer weten? 

Kijk op mijn.bovag.nl/opleidingenaanhangwagen voor meer informatie. Vragen? Stuur 
een mail naar aanhangwagenbedrijven@bovag.nl of bel met BOVAG Ledenadvies: (030) 659 53 00. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring