BOVAG roept opnieuw op tot uitstel Omgevingswet

Laatste update 02 februari 2022 Leestijd: 4 min

BOVAG en andere mkb-organisaties pleiten ervoor om de invoering van de Omgevingswet die op 1 juli 2022 in zou moeten gaan, opnieuw uit te stellen. Reden is dat er onvoldoende tijd is om het online loket (DSO) waarmee ondernemers straks hun bouwaanvragen- en meldingen moeten gaan regelen goed werkend te krijgen. De organisaties willen dat er meer tijd komt om ermee proef te draaien en erover te communiceren, en dat meer branches die mogelijkheid krijgen.

De nieuwe Omgevingswet bundelt alle wetten en regels voor ruimte, bouw, infrastructuur, milieu, natuur en water. Doel is dat aanvragen van ondernemers eenvoudiger, sneller en goedkoper worden. Ondernemers zouden dit dan vanaf 1 juli 2022 via één online ondernemersloket kunnen regelen: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zij moeten hierin eenvoudig en zonder hulp van derden hun eigen weg kunnen vinden. 

Zonder goedwerkend DSO geen Omgevingswet

Het DSO is echter sinds het wetgevingsproces een punt van zorg van mkb-organisaties, gemeenten en provincies omdat het niet goed werkt. Zonder een goedwerkend ondernemersloket dreigen ondernemers opgezadeld te worden met extra werk, kosten en frustratie, vreest BOVAG. Dat staat haaks op de uitgangspunten die BOVAG hanteert bij alle mkb-wet- en regelgeving: die moet eerlijk, haalbaar en betaalbaar zijn. Standpunt van BOVAG is daarom: zonder goedwerkend DSO geen Omgevingswet.

Al eerder uitgesteld

BOVAG en andere brancheorganisaties trokken daarom vorig jaar al aan de bel, wat ertoe leidde dat toenmalig minister Ollongren van BZK in mei 2021 besloot de oorspronkelijk invoering op 1 januari 2022 uit te stellen naar 1 juli 2022. De extra zes maanden zouden gebruikt moeten worden om het loket technisch goed werkend te krijgen, en branches de gelegenheid te geven er via pilots mee te oefenen en over te communiceren. 

Ook 1 juli 2022 onhaalbaar

BOVAG en de andere mkb-partijen constateren op dit moment echter dat, ondanks toezeggingen van het ministerie, de pilots nog niet zijn gepland. Daardoor is invoering op 1 juli 2022 onhaalbaar. De beperkte ervaringen die er wél zijn, tonen aan dat het loket nog niet goed werkt. Een half werkend DSO is voor het mkb geen optie. 

Hogere lasten dreigen

BOVAG vreest dat wanneer de wet ingaat op het moment dat DSO nog niet goed werkt ondernemers aangewezen zijn op adviseurs, wat de financiële en administratieve lasten verhoogt in plaats van verlaagt zoals de wet beoogt. 

Uitstel naar 2023 onvermijdelijk

Het mkb-bedrijfsleven pleit daarom opnieuw voor uitstel van invoering van de Omgevingswet zodat het DSO op orde gemaakt kan worden. Dit kan alleen door meer branches te betrekken bij de pilots, en voor de pilots minimaal een half jaar tijd uit te trekken. 1 oktober 2022, een van de opties die minister De Jonge inmiddels heeft laten doorschemeren, is dus ook onhaalbaar. Uitstel naar 2023 is onvermijdelijk. Gemeenten en provincies pleiten ook voor uitstel naar 2023, omdat zij nog niet voldoende zijn voorbereid.

Donderdag 10 februari debatteren commissieleden van de Tweede Kamer met minister Hugo de Jonge van BZK over de voortgang van de Omgevingswet. Ter voorbereiding hierop stuurden BOVAG en mkb-partijen gezamenlijk hun zienswijze naar de commissieleden. Ook in een artikel in de Telegraaf laat BOVAG zijn standpunt horen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring