Peildatum inzetbaarheidsuren en extra verlof oudere medewerkers

Laatste update 12 december 2022 Leestijd: 4 min

In de cao MvT en de cao Carrosserie krijgen oudere medewerkers twee keer per jaar extra uren. In de MvT gaat het om inzetbaarheidsuren en in de Carrosseriebranche om extra vakantie. Op 31 december is er weer zo’n peilmoment. Bekijk hieronder wat op uw medewerkers van toepassing is.

Susan van Vredendaal-Los van BOVAG legt het u uit in een filmpje en u kunt het lezen in onderstaande tekst.


Cao MvT 

Wanneer heeft een medewerker recht op inzetbaarheidsuren? Als u de volgende vragen met Ja-Ja-Nee kunt beantwoorden, dan heeft uw medewerker recht op inzetbaarheidsuren. 
  • Leeftijd van 50 jaar of ouder - ja/nee 
  • Minstens 6 maanden onafgebroken in dienst - ja/nee 
  • Langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt - ja/nee
Op hoeveel uur de werknemer dan recht heeft, staat in de cao. Voor parttimers gelden de aantallen naar rato. 
  • Voor de meesten geldt tabel 1:
Afbeelding met tafelAutomatisch gegenereerde beschrijving
  • Voor verkopers en alleen als zij op 5 mei hebben gewerkt, geldt dat er 4 uur bij alle aantallen van tabel 1 wordt opgeteld.
  • Voor deelnemers aan het Generatiepact geldt tabel 2. Deze ziet er op het oog misschien een beetje vreemd uit. Het klopt wel. Bij invoering van het Generatiepact is afgesproken dat personeel in onze branche evenveel inzetbaarheidsuren in zou leveren als personeel in de klein metaal. Er is dus bij sommige leeftijden een restantje uren. 

Afbeelding met tafelAutomatisch gegenereerde beschrijving

Cao Carrosseriebedrijf 

In deze cao krijgen werknemers van 54 jaar tot en met 65 jaar extra vakantiedagen op de peildata. Voorwaarde is wel dat deze medewerker minstens 6 maanden onafgebroken in dienst is. Is het personeelslid op de peildatum langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt? Dan heeft hij op dat moment geen recht op extra vakantie-uren.  

Hoeveel recht er is, blijkt uit de volgende tabel:


Voor een werknemer die op 31 december 2016 - 50 jaar of ouder was, geldt een overgangsrecht. Het aantal uur vakantierechten dat deze medewerker van 50 jaar of ouder op de peildatum 31 december 2016 had, behoudt hij minus 4 vakantie-uren (in de regel een halve dag). Zodra de huidige regeling hetzelfde of meer uren toekent, stapt de medewerker over naar de nieuwe regeling.

De vakraad heeft een rekentool ontwikkeld om snel en eenvoudig het extra verlof te berekenen.  

Cao Tank en Was 

In de cao Tank en Was is het net wat anders geregeld en krijgt een medewerkers van zestig jaar of ouder er vier bovenwettelijke vakantiedagen bij.  

Vragen?   

Wilt u meer weten over het verlof voor oudere werknemers? Kijk dan op Mijn BOVAG - Verlof voor oudere medewerkers in de cao’s of neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring