Minister maant Rabobank automotive-bedrijven niet categorisch te weigeren

Laatste update 10 september 2021 Leestijd: 3 min

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat hij de bestaande regels tegen witwassen wil aanpassen en dat banken geen complete categorie bedrijven mogen uitsluiten vanwege vermeende hogere risico’s.

De Rabobank is van plan om per 1 oktober het gebruik van sealbags voor het afstorten van contant geld onmogelijk te maken, een grens te stellen van 5.000 euro per 90 dagen voor cashstortingen, hoge vergoedingen te vragen voor het storten van grote coupures (biljetten van 200 en 500 euro). Dergelijke tariefsverhogingen brengen ondernemers onnodig op hoge kosten terwijl contant geld nog steeds een wettig betaalmiddel is en een gelijkwaardig alternatief voor afstorten is er niet. Immers de de zgn. recycler betekent dat ondernemers meer moeten reizen, op onveilige locaties moeten afstorten of dat het storten van contant geld simpelweg onmogelijk wordt gemaakt door niet passende openingstijden. BOVAG riep eerder de Rabobank al op om aangekondigde maatregelen tegen automotive-bedrijven in te trekken. 

Nieuwe rekeningen

Daarnaast kondigde de Rabobank aan dat de bank alleen nog nieuwe rekeningen wil openen voor automotive-bedrijven die minimaal 50 miljoen euro jaaromzet genereren. Daarmee wordt het gros van de ondernemers in de automotive-branche uitgesloten en dat maakt het bovendien onmogelijk voor de volgende generatie van ondernemers om de zaak over te nemen. BOVAG trok hierover al direct aan de bel bij de Rabobank en de Nederlandse Vereniging van Banken. Mede namens BOVAG is MKB Nederland reeds in gesprek met de bank en De Nederlandsche Bank om de voorgenomen maatregelen opgeschort te krijgen en afspraken hierover in breder verband in het Convenant Betalingsverkeer te maken waar ook de minister op doelt in zijn brief.

Duidelijke regels

BOVAG staat achter het voornemen om contant geld langzaam uit te faseren. Dit moet echter wel gebeuren met duidelijke regels voor alle partijen en met een eerlijke verdeling van de kosten tussen banken, ondernemers en consumenten. De maatregelen die per één oktober in zouden moeten gaan zijn voorbarig en staan haaks op het voornemen om te komen tot een gezamenlijk convenant.

Zorgplicht

Hoekstra schrijft dat een bank zich moet houden aan de zorgplicht en dat er een individuele beoordeling van risico’s moet plaatsvinden zonder een hele categorie bedrijven direct uit te sluiten. “Bij het weren van een groep klanten op basis van een bepaalde jaaromzet lijkt er geen sprake te zijn van een individuele risicobeoordeling en dat vind ik, mede in het licht van de zorgplicht, onwenselijk”, zegt de minister. De maatregelen tegen witwassen moeten volgens Hoekstra proportioneel zijn en bonafide ondernemers niet in problemen brengen. BOVAG juicht toe dat de bewindsman aangeeft in gesprek te gaan met banken, De Nederlandsche Bank en de automotive-branche over maatregelen die wel 'effectief en proportioneel zijn'.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring