Mondkapjesplicht; ook achter de balie volgens EZK

Laatste update 28 mei 2021 Leestijd: 3 min

Sinds 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten. Dit geldt zowel voor klanten als voor personeel. Eerder hebben wij u bericht dat boa’s waarschuwingen uitdelen voor het niet dragen van een mondkapje achter de balie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft BOVAG naar aanleiding van vragen hierover laten weten dat de mondkapjesplicht naar hun mening ook geldt voor medewerkers die aan de balie werken achter een plexiglas scherm. 

De mondkapjesplicht is vastgelegd in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. In deze wet staat onder andere dat de mondkapjesplicht niet geldt wanneer men ‘geplaceerd’ is en de veiligeafstandsnorm in acht neemt. Placeren is volgens diezelfde wet het toewijzen van een zitplaats of, wanneer de aard van de activiteit dit vergt, een vaste plaats waar de activiteit uitgevoerd mag worden. 

Interpretatie EZK 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft BOVAG laten weten dat zij deze uitzondering op de mondkapjesplicht zo interpreteert dat dit alleen geldt voor bezoekers en niet voor personeel. Met het gebruik van plexiglas wordt dus niet voldaan aan de mondkapjesplicht. Een plexiglas scherm heeft namelijk geen preventieve werking richting collega’s. Het wordt bovendien onwenselijk geacht dat medewerkers vaak het mondkapje op en af moeten doen wanneer ze de werkvloer op lopen. Ook bij het gebruik van een plexiglasscherm aan de balie moet volgens EZK dus een mondkapje gedragen worden. 

Wat vindt BOVAG? 

BOVAG vindt deze interpretatie van de wet bijzonder, omdat de regeling naar onze mening niet uitsluit dat het ook om personeel kan gaan dat geplaceerd is (bijvoorbeeld achter de balie). De Raad voor de Rechtspraak heeft hier ook een beroep op gedaan bij consultatie van de coronawet. Alleen een rechter kan echter een oordeel geven over de interpretatie van de regels en welke interpretatie juist is. Daar zijn helaas nog geen voorbeelden van bekend. 

Hoe nu verder? 

Wilt u er zeker van zijn dat u geen boete krijgt voor het niet-naleven van de coronamaatregelen, dan adviseren wij u om uw personeel een mondkapje te laten dragen in voor publiek toegankelijke ruimten. Dit geldt ook wanneer zij achter de balie werkzaam zijn en van klanten gescheiden zijn door middel van een plexiglas scherm. In het coronaprotocol is dit advies ook opgenomen.  

Vragen? 

Heeft u vragen over de coronamaatregelen en hoe u daar met uw personeel mee om moet gaan? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Lees ook

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring