BOVAG tekent mee voor schone binnensteden

Laatste update 15 februari 2021 Leestijd: 3 min

Gemeenten, partijen uit de vervoerssector, waaronder BOVAG, en staatssecretaris Van Veldhoven tekenden op 9 februari 2021 de uitvoeringsagenda stadslogistiek. In dit document staan afspraken over steden die volledig schoon worden bevoorraad; geen uitlaatgassen van vrachtwagens of bedrijfsbusjes meer in de stad. Zo’n dertig steden voeren in 2025 een ‘zero emissie zone’ in. De overheid stelt een subsidie beschikbaar voor ondernemers die overstappen op een schone bestelbus of vrachtwagen. BOVAG denkt onder andere mee om de overgang haalbaar en betaalbaar te maken ook voor kleinere ondernemers.

Gemeenten krijgen vanaf 2025 de mogelijkheid om zo’n zero emissie zone in te stellen. Er zijn heldere afspraken gemaakt die voor alle zero emissie zones gaan gelden om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Gemeenten moeten het instellen van een zone minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Daarnaast maakt het kabinet de aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtwagen de komende jaren aantrekkelijker. Deze week is de subsidieregeling voor schone bestelbussen definitief geworden. Vanaf 15 maart kunnen ondernemers tot 5.000 euro subsidie krijgen bij aanschaf of lease van zo’n bestelbus. Afgelopen vrijdag maakte Van Veldhoven bekend dat ook voor schone vrachtwagens in maart het subsidieloket open gaat. De subsidies gelden tussen 2021 en 2025.

In de praktijk

Met een overgangsregeling gaan de meest vervuilende bestelbussen en vrachtauto’s er het eerst uit. Voor de overstap naar een schone bestelbus of vrachtwagen zijn er naast subsidies ook fiscale voordelen. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken gezet worden, moeten emissieloos rijden om in deze zero emissie stadscentra te komen. Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn en die nog een fossiele bestelbus of vrachtwagen hebben krijgen, mede door de coronacrisis, wat langer de tijd. In 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelauto’s. Eind 2029 voor vrachtwagens. Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraak in het klimaatakkoord om in 2030 te zorgen voor 49% vermindering van de CO2-uitstoot.

Eerste op de wereld

Nederland is het eerste land ter wereld waar steden een dergelijke zone kunnen invoeren. Brancheorganisaties en vervoerders zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de agenda stadslogistiek. Het idee voor de zero emissie zones komt voort uit het klimaatakkoord waarin is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn die dat hebben ingevoerd. Het is een belangrijke stap op weg naar de wens van de overheid voor volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050. Het invoeren van deze zero emissiezones scheelt in 2030 circa 1 megaton CO2 per jaar. Dat is vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot door aardgasgebruik van alle huishoudens in Den Haag en Rotterdam samen. Daarnaast wordt de lucht veel schoner. Het verkeer is in de stad de belangrijkste bron van luchtverontreiniging die mensen direct inademen. 

Bekijk hier de reactie van Han ten Broeke op de ondertekening
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring