Vrijstelling pechhulpverlening voor truckdealers verlengd

Laatste update 01 april 2021 Leestijd: 3 min

BOVAG-truckdealers en VACO-leden mogen de komende vijf jaar over de vluchtstrook blijven rijden naar een pechgeval, als de verkeersomstandigheden dit op dat moment vereisen. Daardoor kan de weg sneller vrijgemaakt worden bij pech of een incident. BOVAG en VACO vroegen het ministerie verlenging van de bestaande vrijstelling die tot 1 juni 2021 loopt. De nieuwe ontheffing is geldig tot eind mei 2026. U kunt het nieuwe ontheffingsformulier op deze pagina downloaden.

Het is verplicht om de vrijstelling in de serviceauto beschikbaar te hebben in geval van controle hierop. De vrijstelling is opnieuw verleend omdat BOVAG doorlopend kan instaan voor de kwaliteitseisen van de aangesloten truckdealers, door de toelatings- en lidmaatschapseisen.

Opnieuw onder de aandacht

Rijkswaterstaat verleent de vrijstelling aan BOVAG- en VACO-leden, waardoor ze meer op één lijn met de bergers staan. Als er een pechsituatie is op het hoofdwegennet of onderliggende wegennet is, mogen zij over de vluchtstrook rijden om pechhulp te verlenen. Aan het gebruik van de vrijstelling zijn zeer strenge voorwaarden verbonden, die staan beschreven in de praktijkrichtlijn. Aan de nieuwe vrijstelling die 1 juni 2021 ingaat, blijven dezelfde criteria voor werken aan de weg gelden. BOVAG adviseert u om het verlenen van de nieuwe vrijstelling te gebruiken om de praktijkrichtlijn en alle geldende afspraken nog eens opnieuw onder de aandacht van uw servicemonteurs te brengen.

Contact verkeerscentrale

Eén van de zeer belangrijke afspraken die we extra onder uw aandacht willen brengen is de afspraak dat er door het truckdealerbedrijf voordat uitgereden wordt naar een pechgeval op het rijkswegennet, contact wordt opgenomen met de verkeerscentrale in de betreffende regio. In overleg wordt bepaald welke actie kan en mag worden ingezet en welke ondersteuning u daar zo nodig bij mag verwachten. De verkeerscentrale is hierbij steeds leidend en hun beslissingen moeten worden opgevolgd. Om goede informatie over het incident met de verkeerscentrale te kunnen delen, is het van belang dat de juiste informatie over het incident wordt uitgevraagd bij degene die de melding aan uw bedrijf maakt.

Downloads

U kunt hieronder de praktijkrichtlijn en vrijstelling downloaden. Het is verplicht dat de truckdealer deze documenten op zak heeft als hij naar het pechgeval of incident rijdt. 

Certificaat Incident Management tijdelijk verlengd

Naast de vrijstelling en de praktijkrichtlijn moet er in het pechservicevoertuig een checklist aanwezig zijn, die medewerkers helpt te bepalen of zij voordat zij naar een pechgeval uitrijden eerst contact moeten opnemen met een van de regionale verkeerscentrales. Om pechhulp te verlenen, moeten ook de certificaten Incident Management aanwezig zijn. Als de bevoegdheid verlopen is tijdens deze coronaperiode, verlengt het ministerie het certificaat van uw pechservicemedewerker tot 30 juni 2022.

Kijk voor meer informatie op mijn.bovag.nl/pechhulp-truckdealers.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring