Vraag nu definitieve subsidievaststelling aan voor de NOW 1.0  

Laatste update 09 oktober 2020 Leestijd: 4 min

Wanneer u gebruik heeft gemaakt van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) dan kunt u vanaf woensdag 7 oktober een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Dit doet u bij het UWV.

Het UWV stelt op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020 vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar u recht op heeft. Het bedrag dat u heeft ontvangen was namelijk een voorschot, berekend met het geschatte omzetverlies. Bij de aanvraag moet u een opgave doen van het daadwerkelijke omzetverlies in de periode waarover u NOW 1.0 heeft aangevraagd. Wanneer u te veel hebt ontvangen, leidt dit tot een terugvordering en wanneer blijkt dat u te weinig heeft ontvangen dan krijgt u een nabetaling.  

De werkgever moet zelf de aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Doet u dit niet, dan moet u het volledige voorschot terugbetalen.  

Derdenverklaring of accountantsverklaring nodig? 

Of u een derdenverklaring of accountantsverklaring mee moet sturen met uw aanvraag, hangt af van de hoogte van uw voorschot en definitieve tegemoetkoming.  

Heeft u een voorschotbedrag van € 20.000 maar minder dan € 100.000 ontvangen of een definitief subsidiebedrag van € 25.000 maar minder dan € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot), dan is een verklaring van een ‘deskundige derde’ vereist. Dit kan een boekhouder, financieel dienstverlener of administratiekantoor zijn. U heeft tot en met 23 maart 2021 de tijd om een derdenverklaring op te sturen. Als u geen verklaring meestuurt, ontvangt u geen tegemoetkoming en moet u uw voorschot terugbetalen. 

Boven een voorschotbedrag van € 100.000 of een definitief subsidiebedrag van € 125.000 (ongeacht het betaalde voorschot) is een accountantsverklaring verplicht. Dit is een verklaring van een registeraccountant of een gecertificeerde accountantsadministratieconsulent over de betrouwbaarheid van de ingediende gegevens. Bij een aanvraag van de NOW 1.0 op werkmaatschappijniveau is er altijd een accountantsverklaring nodig. En heeft u voor een groep of concern meerdere aanvragen gedaan? Dan geeft het totaalbedrag uitsluitsel over welke verklaring nodig is. U heeft tot en met 29 juni 2021 de tijd om een accountantsverklaring op te sturen voor de definitieve berekening van de eerste aanvraagperiode NOW. Als u geen verklaring meestuurt, ontvangt u geen tegemoetkoming en moet u uw voorschot terugbetalen. 

Heeft u een voorschot ontvangen van minder dan € 20.000 of is uw definitieve tegemoetkoming minder dan € 25.000? Dan heeft u geen verklaring nodig. In dat geval heeft u tot en met 23 maart 2021 de tijd om een aanvraag te doen. 

Rekenhulp schatting definitieve tegemoetkoming 

Voor een schatting van de hoogte van de definitieve tegemoetkoming kunt u de rekenhulp Simulatie NOW gebruiken. Zo kunt u ook zien of u een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig heeft voor uw aanvraag. 

Wanneer ontvang ik de beslissing over de definitieve tegemoetkoming? 

Het UWV streeft ernaar de beslissing zo snel mogelijk toe te sturen. Maar de berekening van de definitieve tegemoetkoming is een ingewikkeld proces. Daarom ontvangt u de beslissing over uw definitieve tegemoetkoming uiterlijk binnen 52 weken na uw aanvraag. 

Vragen? 

Wilt u weten hoe u zich voor kunt bereiden op de aanvraag? Het UWV legt dat uit op hun website. Op deze pagina staat ook een lijst van gegevens die u nodig heeft om de aanvraag in te dienen. 

NOW 3.0 

De derde variant van de NOW is ingegaan op 1 oktober jl. Wilt u daar meer over weten, dan vindt u de hoofdlijnen van de maatregel in dit bericht. Aanvragen van de NOW 3.0 is pas mogelijk vanaf half november.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring