Verlenging NOW-regeling vanaf 1 oktober 2020 

Laatste update 11 september 2020 Leestijd: 3 min

De NOW-regeling wordt voor een tweede maal verlengd, de NOW 3.0 regeling. De regeling geldt voor een langere periode dan de voorgaande regelingen, maar hij wordt wel versoberd. De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt. De hoofdpunten zijn al wel bekend. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 

Hoofdlijnen NOW 3.0 

Drie subsidieblokken 

In de NOW 3.0 zijn er drie subsidieblokken te onderscheiden van elk 3 maanden. Het eerste subsidieblok loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. Het tweede subsidieblok loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. En het derde subsidieblok loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021. 

U kunt per tijdvak kiezen of u een aanvraag indient. Dit kan ook wanneer u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de NOW-subsidie. De subsidie wordt overigens pas wel definitief vastgesteld nadat het laatste subsidieblok is afgelopen. 

Daling vergoedingspercentages  

Voor het eerste subsidieblok blijft de voorwaarde een minimale omzetdaling van 20%. Het totale vergoedingspercentage blijft ook 90%, maar hiervan wordt 10% ingezet voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. De uitwering hiervan is nog niet bekend. Uiteindelijk krijgen bedrijven dus 80% van de loonkosten vergoed.  

Het tweede subsidieblok is bedoeld voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden. En de vergoeding van de loonkosten daalt naar 70%. 

Ook in het derde subsidieblok blijft de minimale omzetdaling 30%, maar de vergoeding van de loonkosten daalt verder naar 60%. 

Tegenover de daling van de vergoedingspercentages staat wel dat de loonsom geleidelijk afgebouwd mag worden met 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak en 20% in het derde tijdvak, zonder dat dit tot een subsidieverlaging leidt. De loonsom kan bijvoorbeeld afgebouwd worden door natuurlijk verloop of ontslag, maar de reden is niet relevant. De sanctie vanwege bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode komt bovendien te vervallen. 

Maximale vergoeding loon per werknemer 

Bij de eerste twee subsidieblokken blijft de maximale vergoeding per werknemer staan op maximaal 2 maal het maximum dagloon. In het derde subsidieblok wordt de maximale vergoeding verlaagd naar maximaal 1 maal het dagloon. Per 1 juli 2020 is dat € 4.845,47 bruto per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.  

Per wanneer is aanvraag mogelijk? 

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Dan is het mogelijk om met terugwerkende kracht een aanvraag in te dienen voor het eerste tijdvak dat start op 1 oktober 2020. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring