Nieuwe voorwaarden voor ontslag in NOW 3 

Laatste update 16 oktober 2020 Leestijd: 3 min

De precieze voorwaarden van de NOW 3 zijn bekendgemaakt, inclusief een aantal wijzigingen ten opzichte van NOW 1 en 2. De hoofdlijnen van de verlenging van deze tijdelijke noodmaatregel voor werkbehoud per 1 oktober bracht BOVAG al eerder. Hier leest u de concrete wijzigingen waaronder die voor bedrijfseconomisch ontslag en een inspanningsverplichting werk naar werk.  

Nu de crisis langer duurt, acht de regering het onvermijdelijk dat werkgevers moeten gaan bezuinigen op de loonkosten. Daarom is de NOW 3 op een aantal punten aangepast ten opzichte van de NOW 1 en 2. Zo vervallen eerdere voorwaarden uit NOW 1 en 2 rond bedrijfseconomisch ontslag. Dit betreft de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag wanneer u bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de belanghebbende vakbonden. Ook wordt in de NOW 3 de subsidie niet meer gekort met het loon van de werknemer die wordt ontslagen vanwege bedrijfseconomische reden. In de NOW 1 betrof dit nog 150% en bij NOW 2 100%. In de NOW 3 ontvangt u subsidie over de loonkosten die u heeft zolang de werknemer in dienst is. Hierbij wordt het loon van de ontslagen werknemer dus niet meegerekend bij de bepaling van de subsidie. 

Inspanningsverplichting werkgever 

Een nieuwe verplichting in de NOW 3 is de inspanningsverplichting voor de werkgever. De werkgever moet namelijk meewerken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer die zijn baan verliest in het tijdvak waarin de werkgever NOW-subsidie heeft aangevraagd. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan scholing. Dit geldt enkel voor werknemers voor wie u om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV, niet voor werknemers van wie bijvoorbeeld een tijdelijk contract afloopt. De werkgever is bovendien verplicht om contact op te nemen met het UWV via de UWV-telefoon NOW. Doet u dit niet, dan zal uw subsidie gekort worden met 5%. 

Bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie zal het UWV controleren of de werkgever gedurende het subsidietijdvak een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag heeft ingediend en of deze contact heeft opgenomen met het UWV. 

NOW 3 op hoofdlijnen:


Aanpassingen NOW 1 

Daarnaast zijn recent nog een aantal wijzigingen gepubliceerd in de NOW 1 en 2. Zo krijgt u achteraf nog de mogelijkheid om op het moment van de vaststellingsaanvraag van de NOW alsnog de subsidie te berekenen op het niveau van de werkmaatschappij. Dit geldt alleen voor bedrijven die onderdeel zijn van een groep en wanneer u voldoet aan de voorwaarden die gelden voor subsidievaststelling op het niveau van de werkmaatschappij.
 
Ook bent u niet langer verplicht om bij de aanvraag om vaststelling van de subsidie documenten mee te sturen als bewijs voor de opgegeven omzetdaling. Deze plicht is geschrapt. Het is wel mogelijk dat de documenten opgevraagd worden wanneer nader onderzoek gedaan wordt. 

Vragen? 

Neem voor vragen contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring