Zevende BOVAG Coronamonitor: positieve trend zichtbaar

Laatste update 26 mei 2020 Leestijd: 6 min

De impact van de coronacrisis is nog steeds duidelijk te zien in de resultaten van de zevende BOVAG Coronamonitor, maar langzaamaan lijkt de invloed op de bedrijfsvoering te dalen. Het vertrouwen op een goede afloop is op z’n hoogst sinds het begin van de peilingen (83%). Het aantal ondernemers dat omzetverlies opgeeft, daalt en ook het geschatte omzetverlies neemt af. Opvallend is dat liquiditeitsproblemen momenteel een minder grote impact hebben op de bedrijfsvoering van BOVAG-leden dan de beleveringsproblemen van (toe)leveranciers. Lees hieronder meer over de laatste ledenpeiling.

BOVAG-Visual-wk21-1170x1369px-(1).jpg

Klik hier om de infographic te downloaden.

Wat valt er op in de zevende BOVAG Coronamonitor?

De laatste persconferentie van premier Rutte heeft zichtbaar invloed op de maatschappij. Er mag weer meer, de economie gaat weer langzaam draaien en dat is over de hele linie ook te zien bij BOVAG-leden. In de vorige BOVAG Coronamonitor leken leden iets optimistischer (of: minder pessimistisch) te zijn over de lange termijn. Dit beeld lijkt door te zetten. 83% van de respondenten heeft vertrouwen in een goede afloop, een stijging van 3,3 procentpunt ten opzichte van de vorige monitor. Dit is tevens het hoogste percentage van alle peilingen. Het aantal leden dat krediet nodig heeft binnen nu en drie maanden is gedaald naar 59,8% (tegenover 80,5% in de vorige BOVAG Coronamonitor). Mogelijke verklaringen zijn dat een deel inmiddels gebruik heeft gemaakt van een kredietregeling of zijn omzet weer iets zien stijgen en verwacht geen extra krediet meer nodig te hebben. 

De impact van corona op de bedrijfsvoering is nog steeds fors, maar neemt verder af. Opvallend is dat in de top vijf van de leveringsproblemen door (toe)leveranciers van de vijfde naar de vierde plek is gestegen. Daarmee hebben de beleveringsproblemen meer impact dan de verminderde liquiditeit. 

Nog steeds maakt iets meer dan de helft van de ondernemers gebruik van een steunregeling (55,6%). De NOW staat voor het eerst op nummer één in de top drie van meest gebruikte regelingen. Een verklaring daarvoor is dat ondernemers hebben gewacht met hun aanvraag, om te besluiten over welke maanden ze het beste de regeling aan konden vragen. Bovendien loopt de aanvraagmogelijkheid van de NOW-regeling eind mei af, waardoor meer leden er nog gebruik van wilden maken. De Coulanceregeling van de Belastingdienst is gezakt naar de tweede plaats, gevolgd door TOGS. 

Bedrijven vragen iets minder hulp aan derden. De meest geraadpleegde bronnen zijn nog steeds accountant (60%), branchevereniging (41,8%) en overheid (23,1%).   

Omzetverlies: nog steeds grote impact, lichte daling te zien

Het geschatte omzetverlies loopt terug. BOVAG-ondernemers die in de BOVAG Coronamonitor aangeven te maken te hebben met omzetverlies, verwachten een gemiddelde omzetdaling van 39,6% ten opzichte van vorig jaar (ten opzichte van 44,1% twee weken geleden). In totaal geeft 67,3% van de ondernemers aan te kampen met omzetverlies, dat ligt iets lager dan de piek in week 17 (74,7%). 

De grootste sprong is gemaakt door de rijscholen. Zij schatten tijdens de vorige BOVAG Coronamonitor nog een omzetverlies van 92,8%. Door het opheffen van het beroepsverbod is dit percentage afgenomen naar 60,1%. 

De cijfers geven een gemiddeld beeld, maar er zijn verschillen binnen de branches te zien. Zo lijken bij caravan- en camperbedrijven de ondernemers met een jaaromzet tussen de € 500.000 en € 5 miljoen het vooral zwaar te hebben. Bij fietsbedrijven zijn het vooral de kleinere ondernemers (jaaromzet tot € 500.000) die vaker en met grotere omzetverliezen te maken hebben. 

Bij de overige afdelingen zijn grote schommelingen te zien in het geschatte omzetverlies, het gemiddelde ligt op 39,9% met uitschieters naar beneden (18,5%) en naar boven (61,8%). Deze afdelingen zijn niet opgenomen in de grafiek omdat er te weinig respondenten per afdeling zijn voor een betrouwbaar percentage.

Personeel: minder afscheid van personeel, verzuim daalt 

Het aantal BOVAG-bedrijven dat vanwege de impact van corona verwacht afscheid te moeten nemen van medewerkers daalt iets (van 31,0% naar 28,7%). Ondernemers stellen over het algemeen een beslissing hierover uit, vanwege onzekerheid over de toekomst. Het verzuimpercentage loopt verder terug: van 21,1% in de vorige peiling naar 17,9%. Dit is het laagste niveau dat is gemeten in de BOVAG Coronamonitor. 

Prioriteiten in onze belangenbehartiging

Uit de resultaten van de BOVAG Coronamonitor blijkt dat het merendeel van de ondernemers die gebruik kunnen maken van TOGS niet meer tegen praktische zaken aanloopt in het aanvraagproces (TOGS: 83,5% en TOZO: 62,7%). Hiervoor heeft BOVAG gestreden in de lobby.

Uit deze Coronamonitor en signalen van BOVAG Ledenadvies maken we op dat BOVAG de komende weken van deze onderstaande speerpunten prioriteit moet maken:
  • Coulanceregeling Belastingdienst: BOVAG zet in op (gedeeltelijke) kwijtschelding van belastingbetalingen en als dat niet mogelijk is, op gespreide betaling over drie jaar. 
  • TOGS: BOVAG pleit voor verdere uitbreiding van de SBI-codes.  
  • NOW: BOVAG lobbyt er via VNO-NCW voor dat de NOW-regeling werkbaarder wordt gemaakt voor bedrijven in de seizoensgebonden sector, waaronder caravan- en camperbedrijven. 

BOVAG neemt de uitkomsten van de Coronamonitor mee in de lobby voor het tweede noodsteunpakket van de overheid. 

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de hulpregelingen, werkgeverszaken, over belastingen of het mobiliteitsprotocol? Grote kans dat u het antwoord vindt in het dossier over corona: mijn.bovag.nl/corona/veelgesteldevragen. Wat er op dit moment bekend is over Noodpakket 2, dat in juni ingaat, leest u in dit bericht

Blijf op de hoogte

Op mijn.bovag.nl/coronamonitor publiceert BOVAG de uitkomsten van deze peiling, inclusief de prioriteiten in de belangenbehartiging. Op mijn.bovag.nl/corona vindt u informatie die relevant is voor u als werkgever en ondernemer in de mobiliteitssector, bijvoorbeeld over alle landelijke steunmaatregelen. Heeft u een vraag over deze ledenpeiling of heeft u ergens hulp bij nodig? Bel dan met BOVAG Ledenadvies: (030) 659 53 00.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring