Zesde BOVAG Coronamonitor: liquiditeit en belevering urgente zorgen, meer vertrouwen in goede afloop

Laatste update 12 mei 2020 Leestijd: 5 min

De impact van de corona-maatregelen op de bedrijfsvoering laat zich nog steeds hard voelen. We zien met name verschuivingen binnen de problematiek: zo leidt haperende belevering door toeleveranciers bij steeds meer branches tot problemen. Het verwachte omzetverlies stagneert over de volle breedte, maar er blijven zorgen bij bijvoorbeeld de seizoensgebonden bedrijven. Het aantal ondernemers dat binnen nu en drie maanden krediet nodig heeft, blijft stabiel. Toch hebben meer ondernemers vertrouwen in een goede afloop. Minder ondernemers verwachten afscheid te moeten nemen van medewerkers. Dat blijkt uit de resultaten van de zesde BOVAG Coronamonitor. Lees hieronder meer over de laatste ledenpeiling.

BOVAG-Visual-wk19-1170x1369px.jpg
Klik hier om de infographic te downloaden.

Wat valt er op in de zesde Coronamonitor?

Over het algemeen lijken BOVAG-leden optimistischer (of: minder pessimistisch) over de langere termijn. Het aantal ondernemers dat verwacht de crisis door te komen, is wederom licht gestegen en is nu bijna 80%. Een mogelijke verklaring is dat zij dankzij de versoepeling en de ‘routekaart’ van het kabinet meer perspectief hebben gekregen op een uitweg uit de crisis. Ook de verruimde hulpregelingen, de aankondiging van de nieuwe regeling voor kleine ondernemers (KKC) en het ‘steunpakket 2.0’ zullen hier ongetwijfeld een rol in spelen. De afnemende geschatte omzetverliezen (-3,8%) zouden ook een reden kunnen zijn voor meer vertrouwen.

Daar staat tegenover dat de impact op de bedrijfsvoering nog steeds zorgelijk is. Het verwachte omzetverlies stagneert over de volle breedte, maar er blijven zorgen bij bijvoorbeeld de seizoensgebonden bedrijven en verhuurbedrijven. Het aantal ondernemers dat verwacht tussen nu en drie maanden krediet nodig te hebben blijft stabiel. Daarnaast zijn er steeds meer beleveringsproblemen. Dit punt van zorg staat voor het eerst in de top 5 van ‘Impact op bedrijfsvoering’. Bij sommige branches zoals schadeherstel, dat altijd afhankelijk is van toelevering van onderdelen, speelt dit al langer. 

Verwacht omzetverlies: gemiddeld lichte daling bij afdelingen

Voor alle afdelingen geldt dat de verwachte omzetverliezen licht teruglopen. Het gemiddelde omzetverlies voor alle afdelingen komt op: 44,1%, tegenover 47,9% in de vorige meting. Het forse verlies bij rijscholen kan worden verklaard door het beroepsverbod. Zij mogen sinds 11 mei naast de motorrijlessen ook weer gewone rijlessen geven.

Voor de niet-genoemde afdelingen geldt dat het verwachte omzetverlies schommelt tussen de 27,8% en 51,7%. Deze afdelingen zijn niet opgenomen in de grafiek omdat er te weinig respondenten per afdeling zijn voor een betrouwbaar percentage. Wel kunnen we concluderen dat ook hier de gemiddelde omzetverliezen voorzichtig dalen.

Medewerkers: minder afscheid, iets meer verzuim

Een kleine 70% van de leden verwacht zijn medewerkers te kunnen behouden. Dit percentage is licht gestegen (+3,1%). Medewerkers melden zich iets vaker ziek, blijkt uit de verzuimcijfers, maar het verzuimpercentage ligt nu gemiddeld tussen de 20-25%.

Hulp derden: vaker van overheid, minder vaak van bank

De hulpvraag neemt iets af; ongeveer de helft van de BOVAG-leden maakt gebruik van een of meer regelingen. Opvallend is dat zij vaker aankloppen bij de overheid en minder bij de bank. De accountant en de branchevereniging blijven nog steeds de belangrijkste vraagbaak. 

Prioriteiten in onze belangenbehartiging

Uit deze Coronamonitor en signalen van BOVAG Ledenadvies maken we op dat BOVAG komende week van deze onderstaande speerpunten prioriteit moet maken:

  • TOZO-regeling

BOVAG maakt zich, onder andere via MKB-Nederland, hard voor een snellere en toereikender regeling voor partners die beiden in de onderneming werken. Daarnaast wil BOVAG in kaart brengen in welke gemeenten de TOZO-toekenning en -uitbetaling beter kan.

  • Coulance Belastingdienst

BOVAG zet (onder meer via MKB-Nederland) in op verlenging of uitstel, dan wel (gedeeltelijke) kwijtschelding van belastingbetalingen. 

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de hulpregelingen, werkgeverszaken, over belastingen of het mobiliteitsprotocol? Grote kans dat u het antwoord vindt in het Corona Dossier: mijn.bovag.nl/corona/veelgestelde vragen.  

Blijf op de hoogte

Op mijn.bovag.nl/coronamonitor publiceert BOVAG wekelijks de uitkomsten van deze peiling, inclusief zijn prioriteiten in de belangenbehartiging voor de komende week. Op mijn.bovag.nl/corona vindt u informatie die relevant is voor u als werkgever en ondernemer in de mobiliteitssector, bijvoorbeeld over alle landelijke steunmaatregelen. Heeft u een vraag over deze ledenpeiling of heeft u ergens hulp bij nodig? Bel dan met BOVAG Ledenadvies: (030) 659 53 00.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring