Veelgestelde vragen over het Coronavirus en werkgeverschap/ondernemerschap

Laatste update 29 mei 2020 Leestijd: 48 min

Bij BOVAG krijgen we veel vragen binnen rondom het Coronavirus, we hebben de meeste vragen hieronder voor u op een rijtje gezet. Deze vragen en antwoorden worden voortdurend geactualiseerd en uitgebreid.

Heeft u een vraag, maar vindt u geen antwoord, neem dan vooral contact op met BOVAG Ledenadvies via ledenadvies@bovag.nl of telefoon 030 65 95 300.


RDW vragen

Onderhoudsvragen

Klantvragen

Werkgeversvragen

Veel vragen over werkgeverszaken worden al beantwoord op mijnBOVAG en via de WGZ-nieuwsbrief. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen n.a.v. het coronavirus gesorteerd op onderwerp.

Ziekte werknemer en loondoorbetaling

Mag ik mijn werknemer laten testen op symptomen van corona?
Moet ik als werkgever het loon doorbetalen als een werknemer corona heeft?
Moet ik als werkgever het loon doorbetalen als een werknemer (nog) niet ziek is maar op advies van het RIVM in thuisquarantaine zit?
Mag een werknemer ziek worden gemeld als deze door de werkgever naar huis wordt gestuurd, omdat de werknemer in aanraking is geweest met iemand bij wie het Coronavirus in geconstateerd? En moet ik deze werknemer dan doorbetalen?
Moet het hele personeel in quarantaine als bij een werknemer het coronavirus is vastgesteld?
Mogen werknemers die in een risicogroep vallen thuisblijven omdat zij bang zijn het coronavirus op het werk op te lopen? En moet het loon dan doorbetaald worden?

Werknemer en verlof

Mag ik mijn werknemer verplichten om in deze tijd vrije dagen op te nemen?
Werknemers trekken verlof in, mag ik dat als werkgever weigeren?
Mag ik mijn werknemers verbieden om op vakantie te gaan naar een risicogebied?
Hoe zit het met ADV nu er minder werk is? Vervalt het recht op ADV aangezien de werknemer niet meer 40 uur hoeft te werken?

Werknemer en zorgverlof

Wat als werknemers door de sluiting van scholen en kinderdagverblijven niet naar het werk kunnen komen vanwege de zorg voor kinderen?
Moet het loon doorbetaald worden als een werknemer een zieke thuis heeft zitten waarvoor gezorgd moet worden?
Mag ik werknemers verbieden om bij familie en/of vrienden langs te gaan?
Mag een werknemer voor een bepaalde periode één of meerdere dagen per week onbetaald verlof opnemen om de kinderen op te vangen?

Beleid en privacy

Één van mijn werknemers heeft het coronavirus. Mag ik dit delen met de andere collega's?
Moet de OR betrokken worden bij het opstellen van beleid rond het Coronavirus?
Wat mag ik aan mijn werknemers vragen in verband met het coronavirus en de privacywetgeving?
Moet de werkgever maatregelen nemen om medewerkers te beschermen?
Een werknemer woont over de grens, hoe moet dit nu steeds meer landen besluiten om de grenzen te sluiten?
Mag ik besluiten om een werknemer met een 0-urencontract niet meer op te roepen?
Hoe ga ik in deze coronatijd om met mijn BBL-leerlingen?

Nieuwe werknemer

Hoe ga ik om met een nieuwe werknemer die per 1 april in dienst komt?
Kan een nieuwe werknemer in onderling overleg later beginnen?

Thuiswerken en kosten

Mag ik de reiskosten van werknemers stoppen die nu thuiswerken?
Moet ik de telefoonkosten bij thuiswerken vergoeden?

Vragen over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.  

Sinds 6 april is het noodloket voor aanvraag NOW geopend. Hier kunt u een tegemoetkoming van de loonkosten aanvragen. BOVAG zette de veelgestelde vragen over deze regeling op een rij. De vragen en antwoorden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit en op basis van nieuwe inzichten of informatie van de overheid.


    No data found

Direct NOW aanvragen

Bekijk hier de pagina van de Rijksoverheid over de NOW.

Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers kunnen zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. 
Hoe vraag ik de Tozo aan?
Op welke voorzieningen kan er een beroep worden gedaan vanuit de Tozo?
Wat houdt de Tozo in?
Wat zijn de voorwaarden van de Tozo?
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de Tozo?
Hoe ziet de versnelde procedure eruit?

Bekijk hier de pagina van de Rijksoverheid over de Tozo.

Vragen over bedrijfsvoering

Wat moet ik doen als ik de huur van mijn pand niet meer kan betalen? Is daar een compensatieregeling voor?
Hoe vraag ik uitstel van betaling bij de Belastingdienst aan?
Kan BOVAG als ‘derde deskundige’ helpen met een verklaring?
Hoe maak ik een liquiditeitsbegroting?

Bekijk ook de wegwijzer voor ondernemers van de Kamer van Koophandel.

Vragen over verhuur

Is het tijdelijk schorsen van van auto's een optie om de wegenbelasting en verzekeringen te reduceren?
Hoe coulant moet ik als ondernemer zijn als klanten de verhuur van fiets / motor / caravan / vouwwagen / auto annuleren? Mag ik mijn klanten dan houden aan de verhuurvoorwaarden?

Vragen van rijscholen

Veelgestelde vragen aan het CBR en IBKI.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring