Transitievergoeding voor ontslagen AOW'er?

Laatste update 11 maart 2020 Leestijd: 2 min

Wanneer een medewerker ontslagen wordt krijgt hij vaak een financiële vergoeding van de werkgever. Dit heet de transitievergoeding. Wanneer een tijdelijk contract niet wordt verlengd, heeft de medewerker vaak ook recht op de transitievergoeding. Maar hoe zit dit bij medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt? 

In de wet is bepaald dat een medewerker géén recht heeft op de transitievergoeding wanneer hij wordt ontslagen in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit geldt ook wanneer u een medewerker in dienst neemt die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt. Wanneer een medewerker vlak voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ontslagen wordt, heeft hij wel recht op de volledige transitievergoeding. 

In het wetsartikel wordt onderscheid gemaakt op basis van leeftijd. Dit onderscheid is volgens de Hoge Raad toegestaan nu het een legitiem doel dient. Een AOW’er krijgt namelijk pensioen en is dus niet meer afhankelijk van zijn salaris om in het levensonderhoud te voorzien. Volgens de Hoge Raad is de transitievergoeding alleen bedoeld voor medewerkers die moeten werken om in hun levensonderhoud te voorzien. 

Vragen? 

Heeft u vragen over het in dienst nemen van een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl

Lees ook:

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring