Coronavirus: hulp voor ondernemers

Laatste update 08 april 2020 Leestijd: 5 min

Nu het coronavirus wereldwijd toeslaat en er verdergaande maatregelen worden genomen in ons land, vergroot dat ook de negatieve impact op uw bedrijf. Diverse ondernemers krijgen bijvoorbeeld te maken met liquiditeitsproblemen. Onder andere de Belastingdienst en BMKB (borgstelling kredieten) denken hierin mee en verruimen de mogelijkheden. BOVAG staat zijn leden bij door informatie te geven zodat u weet wat uw mogelijkheden zijn en waar u terecht kunt als u hulp nodig heeft. Daarnaast trekt BOVAG op met MKB Nederland om de belangen van ondernemers goed te borgen in de maatregelen.

Hoewel de BOVAG-organisatie zelf maatregelen neemt om het virus niet verder te verspreiden, nemen we ook onze verantwoordelijkheid om er juist in deze tijd te zijn voor onze leden. BOVAG Ledenadvies is bereikbaar om uw vragen te beantwoorden (030 659 53 00 of ledenadvies@bovag.nl) en ook onze accountadviseurs/buitendienst zijn (telefonisch) bereikbaar om u bij te staan. Daarnaast kunt u terecht bij het 'corona-loket' voor ondernemers van de overheid: 0800 2117.

Vragen en tips

Vragen die op dit moment bij ondernemers spelen gaan allereerst over personeel en daarnaast over de bedrijfsvoering. Lees meer over corona en personeel:De belangrijkste vraag die BOVAG binnenkreeg over ondernemerschap is: 

Krijg ik schadevergoeding of compensatie voor een eventuele sluiting? 
Het antwoord is nee, dit valt onder ondernemersrisico.

Belastingmaatregelen

Bijzonder uitstel belasting 
Om liquiditeitsproblemen te beperken, kunnen ondernemers een verzoek doen om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Verzuimboete belasting 
De Belastingdienst komt ondernemers tegemoet door de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege te laten of terug te draaien. 

Verzoek verlaging voorlopige aanslag
Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Verruiming Borgstelling MKB kredieten (BMKB)

Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Eind maart komt een nieuwe tijdelijke maatregel (geldig tot 1 april 2021). De borg van de overheid bedraagt 90 procent van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 procent naar 75 procent. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet met een maximale looptijd van 1 jaar bij een financier. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen. 

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?
De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, dat is vaak de bank. Bekijk hier de lijst van geaccrediteerde financiers. De BMKB-regeling gaat in per eind maart. 
Aanvragen die vóór 1 april binnenkomen waarvan de financiers een voormelding doen bij RVO, vallen onder deze verruiming.

Update over BMKB-regeling:

Twaalf tips om liquiditeitsproblemen door coronacrisis te voorkomen

De Stichting MKB Financiering heeft twaalf tips opgesteld speciaal voor mkb’ers en zzp’ers in deze coronacrisis. De tips kunnen helpen liquiditeitsproblemen te voorkomen of verminderen. Lees hier de twaalf tips.

Stichting 155 – hulp voor kleine ondernemers en zzp’ers

‘Stichting 155 Help een bedrijf’ is een hulploket dat via betrouwbare derde partijen direct hulp kan bieden aan kleine ondernemers en zzp’ers. Contact opnemen met deze stichting is kosteloos. Kijk voor meer informatie hierover op 155.nl.

Vragen

Neem voor verdere vragen contact op met BOVAG-ledenadvies via 030 659 53 00 of ledenadvies@bovag.nl.

Coronaloket voor ondernemers: 0800 2117

De overheid heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ondernemers terecht kunnen met vragen over het coronavirus. Hier zitten specialisten die u kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, financiële impact en het aanvragen van werktijdverkorting. BOVAG is hier nauw bij betrokken. De specialisten maken onderdeel uit van het adviesteam van de Kamer van Koophandel: 0800 – 2117. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.00 uur. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring