Administratie voor 1 juli op orde voor lagere WW-premie 

Laatste update 26 juni 2020 Leestijd: 4 min

Sinds 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van het type contract dat u met een medewerker hebt afgesproken. Om aanspraak op de lagere WW-premie te kunnen maken, moet u voor 1 juli voldoen aan de eisen die de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) daarvoor stelt. Uiterlijk 30 juni moet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op de juiste manier zijn vastgelegd om aanspraak te kunnen maken op de lagere WW-premie.

De WW-premie is een premie die de werkgever betaalt voor de verplichte werknemersverzekering Werkloosheidswet. De premie wordt geheven over het loon van de medewerkers. Voor medewerkers met een vast contract gaat u vanaf 1 juli 2020 een lage premie betalen en voor medewerkers met een tijdelijk contract betaalt u een premie die 5 procentpunt hoger ligt dan de lage premie. Het kabinet hoopt werkgevers op deze manier te stimuleren om meer medewerkers een vast contract aan te bieden.

Om gebruik te kunnen maken van de lagere WW-premie moet er een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst zijn. De overeenkomst kan op papier zijn maar ook geldig is:  
  • een digitale handtekening
  • een mail van werkgever aan werknemer waarbij de medewerker in de mail reageert dat hij of zij een contract voor onbepaalde tijd heeft (mag geen oproepovereenkomst zijn)
  • via een stemknop
Wanneer u uw administratie niet voor 1 april 2020 op orde hebt, dan is alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd. De overeenkomst kan op papier zijn maar ook geldig is:  

Niet voor nieuwe medewerkers

Let op: het uitstel geldt alleen voor werknemers die voor 1 januari 2020 al in dienst waren. Bij nieuwe medewerkers moet u wel direct een arbeidsovereenkomst in de administratie opnemen die door beide partijen -al dan niet digitaal-  ondertekend is en waarin vermeld staat dat het een contract voor onbepaalde tijd betreft die geen oproepovereenkomst is.  

Regelen

Had u voor 1 januari 2020 een medewerker in dienst voor onbepaalde tijd maar heeft u de arbeidsovereenkomst nooit op papier of op de mail gezet? Of is het tijdelijke contract voor 1 januari 2020 omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, zonder dat partijen een nieuwe overeenkomst of een addendum ondertekend hebben? Dan kunt u onderstaande download gebruiken om dit vanaf 1 juli 2020 toch goed in de administratie te hebben staan.

Onderstaande download voldoet aan de eisen die de WAB stelt om de lage WW-premie toe te mogen passen. Maar mocht u nooit iets op papier hebben gezet wat betreft de geldende arbeidsvoorwaarden, dan is dit het moment om dat alsnog te doen. In het kader van de WAB is dat niet vereist, maar dit kan wel behulpzaam zijn bij mogelijke discussies over geldende arbeidsvoorwaarden in de toekomst.

Vragen? 

Heeft u vragen over het toepassen van de lage WW-premie voor vaste contracten? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Lees ook: 


 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring