WAB: WW-premie naar type contract

Laatste update 18 december 2019 Leestijd: 4 min

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht en gaat er een hoop veranderen in het arbeidsrecht. BOVAG belicht elke keer een ander onderwerp uit deze wet. Deze keer: de WW-premie naar type contract. Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt de sectorpremie en is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van het type contract dat u met een medewerker hebt afgesproken.

De WW-premie is een premie die de werkgever betaalt voor de verplichte werknemersverzekering Werkloosheidswet. De premie wordt geheven over het loon van de medewerkers. Voor medewerkers met een vast contract gaat u vanaf 1 januari 2020 een lage premie betalen en voor medewerkers met een tijdelijk contract betaalt u een premie die 5 procentpunt hoger ligt dan de lage premie. Het kabinet hoopt werkgevers op deze manier te stimuleren om meer medewerkers een vast contract aan te bieden.

De premiepercentages worden jaarlijks vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor 2020 is de lage premie vastgesteld op 2,94% en de hoge premie bedraagt 7,94%.

Wat is een vast contract?

Alleen voor medewerkers met een vast contract mag u straks de lage WW-premie betalen. Er is sprake van een vast contract wanneer er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is afgesproken, mits er geen sprake is van een oproepovereenkomst. De omvang van de te verrichten arbeid moet eenduidig zijn vastgelegd. Een 0-urencontract voor onbepaalde tijd voldoet dus niet aan de definitie van een vast contract. Een jaarurennorm kan wel aan deze definitie voldoen, zolang de medewerker elke maand hetzelfde salaris ontvangt. U leest meer over de nieuwe regels rondom oproepkrachten in dit bericht:

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Om gebruik te mogen maken van de lage WW-premie moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig zijn in de loonadministratie. Daarnaast moet het soort contract op de loonstrook vermeld staan, dit om controle door de Belastingdienst mogelijk te maken. Heeft u een medewerker voor onbepaalde tijd in dienst maar heeft u nooit een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opgesteld? Dan moet u voor 1 januari 2020 alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst opstellen waarin staat benoemd dat het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betreft voor een vast aantal uren. De overeenkomst moet bovendien ondertekend zijn door zowel werkgever als werknemer.

Zijn er uitzonderingen?

In sommige gevallen mag de werkgever toch de lage premie betalen, ondanks dat er geen sprake is van een vast contract. De werkgever mag de lage premie betalen als:
  • De werknemer onder de 21 jaar is en maximaal 48 uur (per aangiftetijdvak van vier weken) of 52 uur (per aangiftetijdvak van een kalendermaand) verloond heeft gekregen.
  • Hij een leerling in dienst heeft die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. De overeenkomst met de BBL-leerling moet voorzien zijn van een dagtekening en zijn opgenomen in de administratie van de werkgever.
  • De werkgever een uitkering werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager. Over dit deel van de betaling aan de medewerker is de werkgever dan de lage WW-premie verschuldigd.

Correctie achteraf

De lage premie kan met terugwerkende kracht worden aangepast naar de hoge premie. Dit kan ook wanneer bij het aangaan van het contract wel voldaan werd aan de voorwaarden voor een vast contract. Er zijn twee situaties waarin achteraf de lage premie herzien moet worden voor de hoge premie, namelijk:
  • als de arbeidsovereenkomst binnen twee maanden na aanvang eindigt; of
  • als de medewerker in een kalenderjaar 30 procent meer uren verloond krijgt dan in zijn arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor dat jaar. Dit geldt niet voor een arbeidsovereenkomst van 35 uur of meer per week.

Stroomschema

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft door middel van een stroomschema inzichtelijk gemaakt wanneer welke premie betaald moet worden.

WAB-Stroomschema-WW-hoge-lage-premie.jpg

 
Stroomschema WW-premie uit Kennisdocument Premiedifferentiatie WW.

WAB-herziening-WW-premie.jpg
 

Vragen?

Heeft u vragen over de WW-premie per 1 januari 2020? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring